Il-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

Spread the love

It-13 Ħadd ta’ matul is-sena – Sena B – 28 ta’ Ġunju 2015

Qari: Għerf (1: 13-15) (2: 23-24)
Minħabba l-għira tax-xitan li l-mewt daħlet fid-dinja.

Salm Responsorjali: Salm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
Ngħollik, Mulej, għax erfajtni

II Qari: 2 Korintin (8: 7.9.13-15)
Iż-żejjed tagħkom jagħmel tajjeb għan-nieqes tal-aħwa li ma għandhomx.

Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesù qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju.

Evanġelju: Mark (5: 21-43)
Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!

TALBIET TA’ INTERĊESSJONI
Għannu lill-Mulej, ħbieb tiegħu, faħħru l-isem imqaddes tiegħu u itolbuh bil-ferħ.
Għal dawk li l-Mulej għażel biex ikunu rgħajja tal-merħla tiegħu sabiex ixandru dejjem il-valur tal-ħajja ta’ kull bniedem maħluq fuq xbieha ta’ Alla. Nitolbu…
Għall-mexxejja tal-ġnus biex qabel kull ħaġa oħra jqiegħdu d-dinjità ta’ kull persuna li Kristu salva b’demmu. Nitolbu…
Għall-morda biex, fil-mard tagħhom, ikollhom il-faraġ u l-għajnuna tal-preżenza tal-għeżież tagħhom. Nitolbu…
Għalina li niċċelebraw il-quddiesa fil-jum li fih Kristu rebaħ il-mewt, biex il-ħajja tagħna tkun xhieda quddiem id-dinja tal-ħajja li kisbilna. Nitolbu…
Tħalli qatt, Missier ħanin, li tonqosna l-fidi fik għaliex nafu li inti sa tilqa’ t-talba tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

 

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Spread the love

Thirteenth Sunday in Ordinary Time – Cycle B – 28th June 2015

Reading: Wisdom (1: 13-15) (2: 23-24)
It was the devil’s envy that brought death into the world.

Responsorial Psalm: Psalm 29 (30) 2.4.5-6.11.12a.13b
I will praise you, Lord, you have rescued me.

Reading: 2 Corinthians (8: 7.9.13-15)
It is a question of balancing what happens to be your surplus now against their present need, and one day they may have something to spare that will supply your own need.

Your words are spirit, Lord, and they are life. You have the message of Eternal Life.

Gospel Reading: Mark (5: 21-43)
‘Talitha, kum!’ which means, ‘Little girl, I tell you to get up!’

INTERCESSORY PRAYERS
Christ made himself poor that we may be made rich by his poverty. We pray that we may discern what our true riches are and that we may share with others as Christ shared with us.
That in the deadness of our lives we allow God to take us by the hand and bring us to life. Lord hear us.
That the song in our hearts and on our lips at this Mass be not a dirge for our dead souls but a joyous song of thanks for God’s life in us. Lord hear us.
That in touching the hem of Christ’s garment through the Sacraments, prayer and Scripture, we find ourselves healed of our physical and spiritual ills. Lord hear us.
That we, made in the image of God’s own nature, may rejoice that Christ has conquered death. Lord hear us.
That we share our life and love with those who have not come to the knowledge of Christ. Lord hear us.
Heavenly Father, who does not rejoice in the destruction of the living, keep us safe from the envy of the devil, for only he and his way can cause death in our hearts. We ask this through Christ our Lord. Amen.