Happy Feast

Happy Feast

We are celebrating the 50th anniversary of our Parish in Ta’ Xbiex.

Happy Feast to all parishioners.

Tomorrow’s 6pm Mass on Sunday will be followed by a reception upstairs. Everyone is invited.

Tonight’s 6pm Mass is celebrated by Fr Juan Debono who is the Provincial of the order

 

 

 

Il-Ħadd 17 ta’ Novembru, Jum il-Festa ta’ S. Ġwann tas-Salib

Il-Ħadd 17 ta’ Novembru, Jum il-Festa ta’ S. Ġwann tas-Salib. (Sunday 17th November, Feastday of St John of the Cross)

Fis-6.00pm Quddiesa konċelebrata solenni mmexxijja mill-WRP Provinċjal, P. Manwel Schembri ocd, bis-sehem tal-Kor Tota Pulchra taħt it-tmexxija tas-Surmast Walter Tonna.
Wara l-Quddiesa kulħadd huwa mistieden jitla’ fic-Ċentru Parrokkjali għall-Festin ċkejken