Parish Notices – Fifteenth Sunday of the Year A

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

13TH July 2014 Fifteenth Sunday of the Year A

This evening, Monday and Tuesday13th, 14th and 15th July Triduum Sermons will be held in preparation for the Feast of Our Lady of Mount Carmel which we celebrate on the 16th July. Fr. Adrian Cassar O. Carm will celebrate Mass during which he will deliver a Homily about Our Lady of Mount Carmel.

Offering for the Pope 2014

This Special collection known as the “offering of St. Peter” is going to be held today 12th and tomorrow Sunday 13TH in all our Churches. We encourage you to contribute and be generous to show our solidarity with his Holiness Pope Francis and our duty to be charitable towards others in need.

Next Tuesday 15th July there will be an Adoration of the Blessed Sacrament led by the Marian Movement after the 6pm Mass.

Cenaklu0140714-web

The Discalced Carmelite Community is organising a Pilgrimage/ Tour to Avila in Spain to mark the 5th Centenary of the Birth of St. Teresa of Avila from 13th to the 20th of September. Those interested may come to the Sacristy and collect a brochure with full details of the tour.

Avvizi tal-Parrocca: Maghmudija tal-Mulej – Parish Notices: Feast of the Baptism of the Lord

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

12 ta’ Jannar 2014   Maghmudija tal-Mulej

 jesus baptism

1. Nhar it-Tlieta jkollna Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp tal-Appostolat tal-Hniena Divina.

2. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha se jsiru z|jajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Se nibdew mill-Erbgha 15 ta’ Jannar. Se nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissa kull familja. Napprezza jekk min ikollu xi diffikulta dwar dati u hinijiet javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

3. Ahna lkoll mistednin ghall-Quddiesa ta’ Radd il-Hajr f’gheluq is-Seba’ Sena mill-ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Arcisqof Pawlu Cremona OP. Fl-istess quddiesa l-kappillani jgeddu r-rabta taghhom ta’ komunjoni mal-Arcisqof. Din il-Quddiesa se ssir fil-Konkatidral ta’ S. Gwann il-Belt, il-Hadd 19 ta’ Frar, u tibda fil-5.30pm.

 

4. Il-Kummissjoni Djakonija qeghda torganizza Harga ghall-Anzjani u Persuni bi htigijiet specjali. Il-Harga se ssir it-Tlieta fl-4 ta’ Frar u nitilqu minn quddiem il-knisja taghna fid-9.30am. Nibdew b’quddiesa fil-knisja ta’ S. Lawrenz fil-Birgu. Wara jkollna gwida biex jghinna napprezzaw l-ghana ta’ arti li biha hija mzejna din il-knisja bi storja kbira u twila. Wara jkollna refreshmentsmax-Xatt tal-Birgu. Min jixtieq jigi gentilment jinkiteb fis-sagristija. Dettalji jidhru fuq il-website tal-parrocca u fuq poster apposta man-Notice Boards tal-knisja u tal-Kunsill Lokali.

        Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

12th  January   Feast of the Baptism of the Lord

 

1. On Tuesday we’ll have an Adoration led by the Apostolate of the Divine Mercy Group after evening Mass.

2.The Parish Family Visits will begin on the15th January and subsequently on every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for dates of the visits to your family. Were you to have any difficulties, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date. Thanks for your collaboration.

3. We are all invited to celebrate with his Grace the Archbishop Paul Cremona a Thanksgiving Mass on his 7th anniversary of his Episcopal consecration. The Parish Priests will also renew their commitment for pastoral communion with the Archbishop. This celebration will be held on Sunday 19th January at St John’s Co-Cathedral Valletta at 5.30pm.

 4. The Diaconia Commission is organising a cultural tour for our senior citizens and persons with special needs on Tuesday 4th February. We leave from our church parvis at 9.30am. We’ll have Mass at the collegiate Church of St Lawrence, Vittoriosa. Afterwards, we’ll be regailed with a guided tour of this historic and famous church. We end up with refreshments at the Vittoriosa Waterfront.

Anybody interested is kindly asked to register in the Sacristy.

5. May I again appeal for funds towards the installation of photovoltaic panels on our church roof.

For more announcements, please, have a look at our Notice Boards.

 

Avviżi 27-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 27th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

6 ta’ Ottubru 2013   27 Hadd tas-Sena 

 

1. Nhar it-Tlieta jkollna adorazzjoni wara l-quddiesa pm mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Se niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Fawstina Kovalska.

200px-Faustina

 

2. Il-Kunsill Lokali jgħarraf dwar il-Vaċċin tal-Influwenza. Min għandu ’l fuq minn 55 sena jista’ jmur fl-Uffiċċju tal-Kunsill fi Triq l-Imradd biex jiġbor il-formula għal kontra l-influwenza u jirritornaha sas-Sibt, 17 ta’ Ottubru 2013.

 

3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,400 ewro. Iżda għadna lura

 

4. Ngħarrafkom li se ssir wirja ta’ pittura, ganutel, bizzilla u mudelli ta’ diversi oġġetti mtella’ minn persuni minn Ta’ Xbiex jew inħawi. Se ssir fid-29 u 30 ta’ Novembru u l-1 ta’ Diċembru fiċ-Centru Parrokkjali. Dettalji jidhru aktar ’il quddiem. Din se tkun l-ewwel wirja li l-grupp tal-Parroċċa Talent u Kultura Ta’ Xbiex qiegħed itella’. Nixtiequ li wirjiet oħra jsiru s-sena d-dieħla. Min ikun jixtieq jesebixxi xi oġġetti f’wirjiet oħra simili s-sena d-dieħla huwa mitlub ikellem lill-membri ta’ grupp imwaqqaf apposta jew inkella lill-kappillan.

 

5. Ngħarrafkom ukoll li l-Kumissjoni Familja qiegħdha tlaqqa’ familji bi tfal żgħar għall-ħarġiet rikreattivi wara l-quddiesa tal-familja fil-11,30am f’xi Ħdud. Familji li jkunu jixtiequ jissieħbu f’dawn il-ħarġiet huma mistiedna ikellmu lil xi membru mis-sotto kummissjoni Familja bi Tfal |għar tal-Kummissjoni Familja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

6th  October 2013  27th Ordinary Sunday of the Year 

 

1. Coming Tuesday we’ll have adoration after evening Mass led by the Divine Mercy Group. We will be celebrating the Feast of St Faustina Kowalska.

 

2. Our Local Council wishes to inform that persons over 55 years are eligible for a free influenza vaccine. Formulas for free vaccines can be withdrawn from and re-consigned at the Local Council premises until Saturday the 17th of October 2013. 

 

3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels. Up to now the collected sum tops 2,400 euros.

 

4. An exhibition of artifacts by a group of Ta’ Xbiex artists will be on display during three days, the 29th and 30th November and 1st December at our Parish Centre. Details are on a special poster on our Notice Boards. Similar exhibitions will be organised next year as well. Applications for participation will be received by the Parish Talent and Cultural Group created for such initiatives.

 

5. A subcommittee of the Family Commission is organising recreational outings for young families on some Sundays after the 11.30am Family Mass. Families interested to join are warmly invited to contact this subcommittee. Please see Notice Board.

More announcements on the Notice Boards