Il-Kleru

This post is also available in: English

Isem
Pozizzjoni
Telefon
Patri Salv Spagnol OCD
fr salv
Kappillan 21332280
Patri Elija Mifsud OCD

Fr Elija Mifsud

Membru 21332280
Patri Alfred Vassallo OCD

Vici-Kappillan 21332280

L-ufficcju parrokkjali (tel: +356-21317001) ikun miftuh b’dawn il-hinijiet:
Nhar ta’ Tnejn u l-Gimgha: 5-7pm

Nhar l-Erbgha: 9-10am

L-ufficcju parrokkjali ma jiftahx f’granet ta’ festi tal-Knisja u festi pubblici.