Quddies

This post is also available in: English


Avveniment

 


Ġurnata

 


Ħin

 


Nota

 

Quddies il-Ħadd 7.15am

8.30am

10.00am

11.30am

6.00pm

Bil-Malti

Bil-Malti

Bl-Ingliż

Bil-Malti

Bil-Malti

Mit-Tnejn sas-Sibt 7.15am

8.30am

6.00pm

Bil-Malti

Bil-Malti

Bil-Malti

DIRETTIVI GHALL-QUDDIES MINHABBA L-COVID-19 mit-12/6/20

Imxu maghhom jekk joghgobkom. Issibuhom hawn hawn.

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar: Ikun hemm quddiesa fis-1pm, hlief fix-xhur tas-Sajf.

 

Ħin tal-Qrar: bl-appuntament biss.

qabel il-Quddies tal-Ħadd; qabel il-Quddiesa tas-6pm tas-Sibt; Quddiesa tas-6pm tal-ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Tistenniex sal-weekend, sib qassis għall-qrar.

Fl-2000 6 airconditioners ġew installati. Il-parroċċa installat Pannelli Fotovoltajici bl-għajnuna tagħkom.

Għal Tieġijiet u Funerali ikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali (numru jinsab fuq ix-xellug).