Coronavirus Update and Masses on TV

Sunday Masses on Maltese tv:

8am: Super One
9.30am: Tvm2 fid-9.30am u kuljum fis-6.30pm ukoll.
5.30pm: Net
6.30pm: Xejk
10.30am: NET fm

Daily Mass: 6.30pm on Tvm2

🙏

Parroċċa Ta Xbiex
Mit-12 ta’ Marzu ma hemmx Quddies u Katekiżmu sa kemm jinħareġ avviż ieħor. (From the 12th March there will be no Masses or Catechism until a new notice is issued)

 

The Start of the Lenten Season: Ash Wednesday

On Tuesday 25th February, there are no catechism lessons for children.

Wednesday 26th February is Ash Wednesday. This marks the start of the Lenten season. This is a day of fasting and abstinence. during all masses of the day, the faithful will receive ashes on their head as a sign of repentance. The 6 pm mass will be concelebrated with short thoughts and reflections on Holy Lent. The way of the cross will be recited on Wednesdays and Fridays during lent starting at 5.25pm.

Lejlet il-Milied

Parroċċa San Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex

IT-TLIETA 24 TA’ DIĊEMBRU LEJLET IL-MILIED

17.30 Ruzarju.

18.00 Quddiesa tal-Vgili tal-Milied.

22.30 Tinfetaħ il-knisja u jkun hemm il-Qrar.

23.00 Velja bil-kant tal-Milied bis-sehem tal-Marivyan Quartet u l-organista Mro. Gino Mule Stagno.

00.00 Quddiesa Solenni tat-twelid tal-Mulej Ġesù li fiha ssir
il-prietka tal-Milied.

F’din l-okkażjoni se ninawguraw mużajk li ser jiddekora
l-kamra tat-tfal, xogħol tal-artist Għawdxi Dun Robert Gauci.

Wara l-quddiesa jkollna refreshments fis-sala parrokkjali.

Avviż Kummissjoni Familja – Illum il-Ġimgħa 2 ta’ Frar l-ewwel Ġimgħa tax-xahar fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika

Avviż Kummissjoni Familja – Illum il-Ġimgħa 2 ta’ Frar l-ewwel Ġimgħa tax-xahar fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika

Il-Paċi magħkom

Nixtieq infakarkom dwar l-Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-xahra.

Illum il-Ġimgħa 2 ta’ Frar fis-6.30pm
Adorazzjoni Ewkaristika

Ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Fil-presenza ta’ Ġesù ejjew nidħlu daħla fina nfusna, nitbiegħdu mill-agħagħa tad-dinja u nidħlu “fid-deżert””biex nisimgħu aktar il-leħen t’Alla.

Ġesù qed iħabbtilna il-bieb iżda ma jiftahx jekk ma nkunx aħna li nifthulu minn gewwa biex nilqgħuh.

Int ħa tiftaħlu l-bieb ta’ qalbek?
Trid tisgħma x’irrid jgħidlek?