Regolamenti ghall-Attendenza Tal-Quddies mis-Sibt li Gej

DIRETTIVI RIGWARD MIŻURI TA’ PREVENZJONI TA’ TIXRID TAL-IMXIJA TAL-COVID-19 WAQT QUDDIES BIL-PREŻENZA TAL-PUBBLIKU.

Id-Dħul fil-knisja ser ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tar-rampa.

Il-Ħrug ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tas-sagristija.
Persuni bi Bżonnijiet Speċjali biss jistaw joħorgu mill-bieb tal-ġenb fejn hemm ir-rampa.

Please take some time and read the directives we have posted.

THANK YOU & GOD BLESS

VIDJO: Quddiesa tal-Hames Hadd tal-Ghid

Ghal min jixtieq jerga jara jew mghandux Facebook, tistghu taraw il-Quddiesa ta’ dalghodu hawn:

Video thumbnail: Public domain art By Fra Angelico – Web Gallery of Art: Image Info about artwork, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7281995