PARISH NOTICES – AVVIZI TAL-PARROĊĊA

SACRAMENT OF CONFIRMATION.
IL-ĦADD 25 TA’ OTTUBRU, FIL-PARROĊĊA TAGĦNA SER ISSIR IL-GRIŻMA TA’ L-ISQOF. IĊ-ĊERIMONJA TIBDA FL-4.00PM. SER JAMMINISTRA L-GRIŻMA, MONS. CHARLES CORDINA. ON SUNDAY 25TH OF OCTOBER AT 4PM, OUR PARISH WILL BE HOLDING THE SACRAMENT OF CONFIRMATION. MONS. CHARLES CORDINA WILL BE ADMINISTERTING THE SACRAMENT OF CONFIRMATION.

NHAR IL-ĠIMGĦA, 30 TA’ OTTUBRU, WARA L-QUDDIESA TAS-6.00 PM, IKUN HAWN ADORAZZJONI MTELLGĦA MILL-MEMBRI TAL-LEĠJUN TA’ MARIJA NEXT FRIDAY 30TH OCTOBER, AFTER THE 6.00PM MASS, THERE WILL BE AN ADORATION PUT UP BY MEMBERS OF THE LEGION OF MARY.

INFAKKRUKHOM FL-IKLA BHALA FUNDRAISING ORGANIZZATA MILL-PARROĊĊA NHAR IL-ĠIMGĦA 30 TA’ OTTUBRU. GĦAD FADAL XI POSTIJIET VOJTA. NITILQU FIS-7.15 PM MILL-POST TAS-SOLTU. MITLUBA TAVVIĊINAW JEW LILL PULLU CASSAR JEW LILL MARIJA ZAHRA. THIS IS ANOTHER REMINDER ABOUT THE FUNDRAISING DINNER ORGANISED BY OUR PARISH, NEXT FRIDAY 30TH OCTOBER. A FEW SEATS STILL REMAIN VACANT. YOU CAN CONTACT EITHER PULLU CASSAR OR MARIJA ZAHRA. DEPARTURE WILL BE AT 7.15PM FROM THE USUAL PLACE.

GĦANDNA BŻONN TA’ XI VOLUNTIRA LI JISTGĦU JGĦINUNA FI TQASSIM TAL-PROGRAMM TAL-FESTA. KULL MIN JISTA NITOLBUKOM TIDĦLU TINKITBU FIS-SAGRISTIJA. VOLUNTEERS ARE NEED TO HELP US DISTRIBUTE THE FESTA PROGRAM DOOR TO DOOR. ALL THOSE WHO WOULD LIKE TO GIVE A HELPING HAND CAN WRITE THEIR NAMES DOWN IN THE SACRISTY. Application Wirja Tfal.jpg SER NORGANIZZAW EXHIBITION MTELLGĦA MIT-TFAL TAL-PARROĊĊA KIF UKOLL MIT-TFAL LI JATTENDU FIL-PARROĊĊA TAGĦNA B’TEMA FUQ IL-MILIED. IT-TFAL QEGĦDIN JIĠU MITLUBA BIEX IĦEJJU XI HAĠA ZGĦIRA BIT-TEMA FUQ IL-MILIED. IL-QIES TA’ DAK LI JAGĦAMLU IKUN DAQS “A 4 PAPER”. L-ETA’ HIJA BEJN 7 U 15 IL-SENA. DAK LI JAGĦAMLU T-TFAL SER IKUN ESIBIT FIL-KNISJA. ŻMIEN GĦANDHOM SAL-ĦADD 13 TA’ DIĊEMBRU 2015 THE PARISH WILL BE ORGANISING AN EXHIBITION PUT UP BY THE CHILDREN OF OUR PARISH, TOGETHER WITH THE CHILDREN ATTENDING OUR PARISH WITH THE THEME ABOUT CHRISTMAS. “A 4 PAPER” WILL BE THE SIZE ON WHICH THEY WILL BE PRESENTING THEIR WORK. THE AGES ARE TO BE BETWEEN 7 AND 15 YEARS. THE CLOSING DATE FOR PRESENTING THEIR WORK, WILL BE NEXT SUNDAY 13TH DECEMBER 2015. THE WORKS OF THE CHILDREN WILL BE EXHIBITED AT CHURCH.

GĦALL-OKKAŻJONI TAL-FESTA TA’ SAN ĠWANN TAS-SALIB, LI NIĊĊLEBRAW F’NOVEMBRU LI ĠEJ, SER IMMORRU NAGĦTU D-DEMM. IL-ĠURNATA TKUN IS-SIBT 14 TA’ NOVEMBRU FILGĦODU. NAGĦMLU APPELL LILL DAWK KOLLHA LI JAGĦTU D-DEMM, BIEX JIĠU MAGĦNA NWETTQU DAN IL-ĠEST SABIĦ LIL DAWK LI JKOLLHOM BŻONN D-DEMM. KULL MIN IRID JIĠI JIDĦOL JINKITEB FIS-SAGRISTIJA. ON THE OCCASION OF THE FEAST OF ST.JOHN OF THE CROSS, WHICH WILL BE CELEBRATED NEXT NOVEMBER, WE WILL BE DONATING BLOOD. THIS WILL TAKE PLACE NEXT SATURDAY, 14TH NOVEMBER, IN THE MORNING. WE HEREBY APPEAL TO ALL BLOOD DONORS JOIN US IN THIS NOBLE VENTURE OF DONATING BLOOD TO OTHERS IN NEED. THOSE WHO WOULD BE COMING CAN WRITE THEIR NAMES DOWN IN THE SACRISTY.

PARISH NOTICES

SACRAMENT OF CONFIRMATION.
IL-ĦADD 25 TA’ OTTUBRU, FIL-PARROĊĊA TAGĦNA SER ISSIR IL-GRIŻMA TA’ L-ISQOF. IĊ-ĊERIMONJA TIBDA FL-4.00PM. SER JAMMINISTRA L-GRIŻMA, MONS. CHARLES CORDINA. ON SUNDAY 25TH OF OCTOBER AT 4PM, OUR PARISH WILL BE HOLDING THE SACRAMENT OF CONFIRMATION. MONS. CHARLES CORDINA WILL BE ADMINISTERTING THE SACRAMENT OF CONFIRMATION.

Continue reading “PARISH NOTICES”

Fr Benjamin Galea OCD Died Today

Today 20th October 2015, Fr Benjamin Galea OCD, who for some time lived in Ta’ Xbiex and was also the Prior of our community.patribenjaminggaleaocdfixHe will lie in state at Our Lady of Mt. Carmel Hall, Birkirkara (old convent) from 9am onwards. At 14.45pm the funeral corteo will go to the Santuary of St Therese (B’Kara) and will be followed at 15.00pm by a Mass presente cadavere.

Illum miet P. Benjamin Galea OCD

Illum, 20 ta’ Ottubru, miet P. Benjamin Galea OCD, li ghal xi zmien kien jghix Ta’ Xbiex u kien ukoll Pirjol tal-Komunita’ ta’ hawn.

patribenjaminggaleaocdfix

Ghada tinghata l-ahhar tislima lil Patri Benjamin Galea. Fid 9am ikun Espost fis sala madonna tal karmnu fi Triq il wied B’Kara u fl-14.45pm jibda il-korteo ghas-Santwarju ta’ Santa Tereza B’Kara fi 15.00pm quddiesa prezente katavare.