Avvizi tal-Parroċċa – It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

Avvizi tal-Parroċċa – San Ġwann tas- Salib, Ta’ Xbiex

1 ta’ Ġunju 2014 It-Tlugħ tal-Mulej fis-Sema

ascension-lord-jesus-christ

 1. Se ssir laqgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara nhar il-Ħamis 5 ta’ Ġunju fis- 6:30 pm fil-knisja ta’ St Patrick’s Tas-Sliema. Se jkun hemm post għall-parking fil-grounds ta’ St Patrick’s. II-ħsieb tal-okkażjoni se jsir mir-Rev. Dieter Paul li huwa Luteran Evanġeliku.
 2. Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ġunju hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Wara l-quddiesa tat-8.30am nesponu lil Ġesù Ewkaristija għall-qima tagħna tul il-ġurnata. Fis 6:00pm Quddiesa u titkompla l-adorazzjoni mmexxija mill-kummissjoni familja tal-parroċċa.
 3. Nhar is-Sibt 7 ta’ Ġunju 2014, fis-7:30 ta’ filgħaxija, fil-Vġili ta’ Għid il-Ħamsin, fil- Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, se ssir ċelebrazzjoni tal-quddiesa mmexxija minn Mons Arċisqof. Kulħadd hu misteden li jattendi.
 4. Il-Kap tal-iskola tal-Kulleġġ Santa Tereża, Msida Primary, tixtieq tavża lill-ġenituri tat-tfal li jagħlqu 3 snin sal-aħħar ta’ Dicembru tal-2014, jistgħu jmorru jiktbu lit-tfal tagħhom. Il-ħinijiet huma bejn 9:00-12:00, nhar ta’ Tlieta jew Ħamis, fil- primarja Msida, Triq Victor Debono, jekk jista’ jkun sat-30 ta’ Awwissu 2014. Il ġenituri għandhom iġibu magħhom:

  ID tal-omm u l-missier;
  Kont riċenti mħallas tad-dawl u l-ilma jew tat telefon.

Parish Notices – Ascension of the Lord

 

Parish Notices- St John of the Cross, Ta’ Xbiex

1st June The Ascension of the Lord

ascension-lord-jesus-christ

 1. An Ecumenical Meeting for the unity amongst Christians is going to be held next Thursday 5th June at 6:30pm at St. Patrick’s Church in Sliema.  The talk will be delivered by Rev. Dieter-Paul, an Evangelical Lutheran. Parking space will be made available at the ground of St Patrick’s.
 2. Next Friday 6th June, being the first Friday of the month, the Blessed Sacrament will be exposed for adoration after the 8:30am mass and throughout the day.  Then, after the 6 pm mass, members of the Family Commission of the Parish will carry on praying during the adoration.
 3. Next Saturday 7th June, at 7:30pm at Christ The King Parish, Paola, Msgr Archbishop will celebrate mass for the Vigil of Pentecost. Everyone is invited to attend.
 4. The Head of the Msida Primary School at St. Theresa College would like to inform parents that they can enroll their children who will be 3 years of age by the end of December 2014.  They can do so on Tuesday and on Thursday from 9am-12pm at the Msida Primary School, Victor Debono Street and they have up till the 30th of August 2014 to do so.
  Parents must provide
  i: ID card of mother or father
  ii.  last bill paid for Water & Electricity (or Telephone bill)

 

Avviżi tal-Parroċċa-6 Ħadd tal-Għid

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

25 ta’ Mejju – 6 Ħadd tal-Għid

1: Illum nibda l-avviżi tal-parroċċa b’aħbar ġdida. Mons. Arċisqof għoġbu jagħżilni P. Salv Spagnol bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna, mal-pussess miftiehem mal-Arċisqof. Miegħi hawn ukoll bħala Viċi P. Alfred Vassallo, li flimkien mal-patrijiet l-oħra se nkunu disponibbli għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Nawguraw ukoll lil P. Alfred Debono li ġie magħżul bħala Pirjol tal-komunità tal- patrijiet.

Fr Salv Spagnol
Fr Salv Spagnol

2: L-Erbgħa jkollna s-6 Erbgħa tal-Ferħat ta’ Ommna Sidtna Marija b’quddiesa u omelija minn P. Ivan Scicluna, Karmelitan. fr ivan scicluna

3: Nhar il-Ħamis se jkun hawn l-inkurunazzjoni tal-Madonna mit-tfal tad-duttrina fil-5 ta’ filgħaxija. Imbagħad imexxu r-rużarju huma qabel il-quddiesa.

4: Nhar il-Ġimgħa membri tal-Leġjun ta’ Marija jmexxu Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

5: Infakkarkom fil-pellegrinaġġ/ġita li se norganizzaw għal Avila fi Spanja fil-5 Ċentinarju mit-Twelid ta’ Santa Tereża li se jsir mit-13 sal-20 ta’ Settembru. Inżuru barra Madrid u Avila, Salamanca, Toledo, Segovia u Alba de Tormes, kollha bliet marbuta ma’ San Ġwann tas-Salib u Santa Tereża. Min jixtieq jiġi, ġentilment jibbukkja kmieni għax inkella jkollna l-problemi fit-trasport bl-ajru. Il-prezz maħsub li jkun qrib 700 ewro, prezz raġonevoli ħafna għax hemm inklużi l-vjaġġi tal-kowċis, lukandi u ikel mifruxin fuq 7 ijiem. 

therese of avila

Qiegħed isir ix-xogħol għall-installazzjoni ta’ panelli fotovoltajiċi għall-użu tal- knisja. Nappellaw għall-għajnuna ta’ fondi. Jonqos jinġabru mat-12,000 ewro. Grazzi ta’ kull għajnuna.

Proġett Ta' Enerġija Alternativa Jonqos jinġabru € 12,000.00. F'Ta' Xbiex għixu mas-700 familja. B' Donazzjoni ta' € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa' sa l-aħħar ta' sena. Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi
Proġett Ta’ Enerġija Alternativa Jonqos jinġabru € 12,000.00. F’Ta’ Xbiex għixu mas-700 familja. B’ Donazzjoni ta’ € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa’ sa l-aħħar ta’ sena. Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi

 

Parish Notices 6th Sunday of Easter

(Please note you can now switch between the English and Maltese versions of the parish notices)

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

25th May- 6th Sunday of Easter

1: We are happy to announce that HG the Arcbishop is appointing a new Parish Priest for our Parish Community. He is Fr. Salvino Spagnol. Also Fr. Alfred Vassallo has been appointed as associate Parish Priest, so that together with the other Fathers they may render their priestly ministry to our parish. We also extend our best wishes to Fr. Alfred Debono who has been appointed prior and superior of the community of fathers. We all wish them well and please remember them in your prayers.

Fr Salv Spagnol
Fr Salv Spagnol

2: On Wednesday we recall the Sixth Joy of Mary with a homily during evening Mass by Fr. Ivan Scicluna O.Carm.  fr ivan scicluna

3: Thursday at 5 pm we celebrate the Crowning of our Lady led by the children who attend Catechisim classes. Rosary is said by the children before the Mass.

4: On Friday, after evening mass, we`ll have a Eucharistic Adoration led by the Members of the Legion of Mary.


therese of avila

Work is being done to install photovoltaic panels for the use of our Church. We still need about 12,000 euros. Thanks for your generosity.  

Proġett Ta' Enerġija Alternativa Jonqos jinġabru € 12,000.00. F'Ta' Xbiex għixu mas-700 familja. B' Donazzjoni ta' € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa' sa l-aħħar ta' sena. Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi
Alternative Energy Project.  Still needed: € 12,000.00. 700 families live in Ta’ Xbiex.

(Please note you can now switch between the English and Maltese versions of the parish notices)

INT JIMPURTAK? Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Video)

SUGGERIMENT B ‘hidma zghira jista’ jsir hafna gid. Jekk min jircievi dan il-video, jibaghtu lill-contacts tieghu b’email, u jheggighom jibaghtuh anke huma lill-contacts taghhom, zgur jintlahqu hafna nies, bil-possibilta’ li jintlahqu wkoll numru ta’ nies li ma jmorrux quddies, jew ghax morda, jew ghax xi ftit imbeghdin. Mhux ta’ min jitlef dal-gid. Inhalli f’idejkom u nirringrazzjakom.

Il-Paci maghkom. dun pawl. (Parrocca Familja Mqaddsa L-Iklin Malta)

Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Sena A)
Continue reading “INT JIMPURTAK? Is-Sitt Ħadd tal-Għid (Video)”