It-2 Hadd tal-Ghid Hadd il-Hniena Divina – 2nd Sunday of Easter Divine Mercy Sunday

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex
27 ta’ April 2014   It-2 Hadd tal-Ghid    Hadd il-Hniena Divina

jesus divine mercy

1. Dan il-Hadd niccelebraw il-Hniena Divina. Wara l-quddiesa tal-10.00 ssir velja bi thejjija ghall-quddiesa tal-11.30 f’gieh il-Hniena Divina.
2. Ghada t-Tnejn, il-genituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina jkollhom l-ewwel laqgha taghhom minn tlieta hawn fil-knisja fis-7.00. Nistenna li ma jonqos hadd ghall-gid tat-tfal stess.
3. Fit-2 Erbgha tal-Ferhat ta’ Ommna Sidtna Marija mal-quddiesa pm jkollna omelija minn P. Ivan Scicluna Karmelitan.
4. Fl-Ewwel Gimgha tax-Xahar ikollna Jum Ewkaristiku bl-Adorazzjoni minn wara l-quddiesa tat-8.30am.Issir quddiesa fis-13.00, ruzarju meditat fil-5.00pm u wara l-quddiesa tissokta l-Adorazzjoni mmexxija minn membri tal-Kummissjoni Familja. Nappella biex is-Sagrament espost il-hin kollu jkollu l-kumpanija ta’ xi persuna jew persuni. U nheggeg ghat-talb b’rizq il-Kapitlu Provincjali fostna l-patrijiet tul l-ghaxart ijiem minn ghada t-Tnejn. Grazzi.
5. Nhar il-Ħadd 4 ta’ Mejju 2014 se ssir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni tal-Papiet Ġwanni XXIII u Ġwanni Pawlu II. Mons. Arċisqof imexxi l-Quddiesa li se ssir fil-Bażilika ta’ Sant’Elena B’Kara fis-6.30 pm.
6. Fil-week end li gej issir il-gabra specjali ghall-htigijiet tal-Knisja.
7. Infakkar li l-Kummissjoni Familja qieghda torganizza Breakfast Buffet u zjara optional lill-Aquarium tal-Qawra fl-1 ta’ Mejju, festa pubblika. Dawk li jixtiequ jigu, gentilment jibbukkjaw fis-sagristija.
U l-Kummissjoni Djakonija qieghda torganizza Harga Kulturali madwar is-swar tal-Birgu, il-Hamis 8 ta’ Mejju. Dettalji jidhru f’posters apposta fin-Notice Boards.

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex
27th April   2nd Sunday of Easter   Divine Mercy Sunday

1. After this Mass there follows a prayer vigil in preparation for the 11.30 Mass in honour of the Divine Mercy.
2. Parents of children due for First Holy Communion have their 1st meeting in Church at 7.00pm this Monday. For the good of the children themselves attendance by both parents is warmly solicited.
3. On Wednesday we recall the second Joy of Mary with a homily during evening Mass by Fr Ivan Scicluna OCarm.
4. The first Friday we celebrate the Eucharist with exposition of the Blessed Sacrament after the 8.30am Mass. At 1.00pm we’ll have another Mass and at 5.00 a meditated rosary and after the evening Mass the Adoration continues with prayers and reflection by members of the Family Commission. Prayers are solicited for the good of the provincial chapter where our Fathers are to meet for 10 days starting tomorrow. Thanks.
5. Coming Sunday the Archbishop will lead Mass in thanksgiving for the canonisation of Popes John XXIII and John Paul II at St Helen’s Basilica at 6.30pm.
6. Coming week-end we’ll have the monthly special collection for the current needs of our church.
7. The Family Commission is organising a Breakfast Buffet for the 1st of May, a public holiday. And the Diaconia Commission is organising a Cultural Tour around Vittoriosa’s bastions on Thursday 8th May. Details as with Posters on the Notice Boards. Those interested may book in the sacristy.

Divine Mercy Feastday is Next Sunday

jesus divine mercy

JESUS I TRUST IN YOU

YOU

ARE INVITED TO CELEBRATE

THE BEAUTIFUL FEAST OF

JESUS’ DIVINE MERCY

which will be held at

ST JOHN OF THE CROSS PARISH CHURCH

ON SUNDAY 27th April 2014 AT 10:45am

FOLLOWED BY MASS AT 11:30am

FACEBOOK EVENT: http://bit.ly/jesusdivinemercy1

To help us circulate this invitation please forward this to all your contacts and share on facebook.

Thank you