ILLUM 6 TA’ MEJJU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

Adorazzjoni Ewkaristika animata mill-Kummissjoni Familja wara l-quddiesa tas-6.00pm

 

ILLUM, 6 TA’ MEJJU,

HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.  

Il-Knisja hija miftha ghall-adorazzjoni mal-gurnata kollha sas-6pm. 

6.00pm Quddiesa

6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja

“Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!”