Il-Ħadd 17 ta’ Novembru, Jum il-Festa ta’ S. Ġwann tas-Salib

Il-Ħadd 17 ta’ Novembru, Jum il-Festa ta’ S. Ġwann tas-Salib. (Sunday 17th November, Feastday of St John of the Cross)

Fis-6.00pm Quddiesa konċelebrata solenni mmexxijja mill-WRP Provinċjal, P. Manwel Schembri ocd, bis-sehem tal-Kor Tota Pulchra taħt it-tmexxija tas-Surmast Walter Tonna.
Wara l-Quddiesa kulħadd huwa mistieden jitla’ fic-Ċentru Parrokkjali għall-Festin ċkejken