Avviżi 26-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 26th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

29 ta’ Settembru 2013   26 Hadd tas-Sena 

 

1. Nhar it-Tlieta nagħmlu l-Festa ta’ S. Tereża tal-Bambin Ġesu. Mil-lum bdejna tliet ijiem ta’ tridu bil-priedka u l-kant fil-quddiesa ta’ fil-għaxija. Nhar it-Tlieta wkoll fil-5.00pm jsir rużarju fil-beraħ fi Triq il-Qaws.  

st therese of the child jesus

2. Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikollna l-adorazzjoni ta’ Ġesu Ewkaristija l-ġurnata kollha.Ikollna quddiesa fis-13.00 u fil-17.00 jingħad rużarju meditat. Wara l-quddiesa pm ssir adorazzjoni minn membri tal-Kummissjoni Familja.

3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,000 ewro. Iżda għadna lura

4. Il-weekend li ġej nagħmlu l-ġabra Speċjali fl-ewwel Ħadd għall-ħtiġijiet tal-knisja. 

5. Il-Kunsill Lokali jgħarraf dwar il-Vaċċin tal-Influwenza. Min għandu ’l fuq minn 55 sena jista’ jmur fl-Uffiċċju tal-Kunsill fi Triq l-Imradd biex jiġbor il-formula għal kontra l-influwenza u jirritornaha sas-Sibt, 17 ta’ Ottubru 2013.

Aktar avviżi fin-Notice Boards

 Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

29th  September 2013  26th Ordinary Sunday of the Year 

 

1. On Tuesday we celebrate the Feast day of St Therese of Jesus with solemn sung Mass at 6.00pm. Starting yesterday evening Mass is sung with a homily in her honour.

Coming Tuesday also at 5.00pm we pray a public Rosary at the head of Triq il-Ħalġ.

2. On Friday, the first Friday of the month, we shall hold a Eucharistic DayThere’ll be Mass at 13.00hrs. At 5.00pm Holy Rosary with meditation will be recited and after evening Mass members of the Family Commission will animate a half hour adoration ending with benediction.

3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels. Up to now we collected over 2000 euros.

4. Next First Sunday monthly collection will be for the needs of the church. 

5. Our Local Council wishes to inform that persons over 55 years are eligible for a free influenza vaccine. Formulas for free vaccines can be withdrawn from and re-consigned at the Local Council premises until Saturday the 17th of October 2013.  

More announcements on the Notice Boards

Avviżi Parroċċa Ta’ Xbiex – 26 Ħadd Tas-Sena 26 Sunday Of The Year

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex – 29 ta’ Settembru 2013 26 Ħadd tas-Sena Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex – 29th September 2013 26th Ordinary Sunday of the Year http://www.30giorni.it/upload/articoli_immagini_interne/1186565286926.jpg Nhar it-Tlieta nagħmlu l-Festa ta’ S. Tereża tal-Bambin Ġesu. Mil-lum bdejna tliet ijiem ta’ tridu bil-priedka u l-kant fil-quddiesa ta’ fil-għaxija. Nhar it-Tlieta wkoll fil-5.00pm jsir rużarju fil-beraħ fi Triq il-Ħalġ On Tuesday we celebrate the Feast day of St Therese of Jesus with solemn sung Mass at 6.00pm. Starting yesterday evening Mass is sung with a homily in her honour. Coming Tuesday also at 5.00pm we pray a public Rosary at the head of Triq il-Ħalġ. Adorazzjoni Ottubru 2013.jpg Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġmgħa tax-xahar, ikollna l-adorazzjoni ta’ Ġesu Ewkaristija l-ġurnata kollha.Ikollna quddiesa fis-13.00 u fil-17.00 jingħad rużarju meditat. Wara l-quddiesa tas-6.00pm ssir adorazzjoni minn membri tal-Kummissjoni Familja. On Friday, the first Friday of the month, we shall hold a Eucharistic Day. There’ll be Mass at 13.00hrs. At 5.00pm Holy Rosary with meditation will be recited and after evening Mass members of the Family Commission will animate a half hour adoration ending with benediction. http://us.123rf.com/400wm/400/400/qingwa/qingwa1110/qingwa111000391/11043844-pv-solar-panels-in-a-row.jpg Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. Minn € 20,000.00 s’issa nġabru € 2,154.55. Jonqos jinġabru € 17845.45. Nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-generosità May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels. The Project is intended to reduce or eliminate the church’s energy bill. From the sum of € 20,000.00 needed donations totalling € 2154.55 have so far been collected. Thank you for your kind and generous support http://www.visitmalta.com/file.aspx?f=15303 Il-weekend li ġej nagħmlu l-ġabra Speċjali fl-ewwel Ħadd għall-ħtiġijiet tal-knisja. Next First Sunday monthly collection will be for the needs of the church. http://www.sciencebuzz.org/sites/default/files/images/vaccination.jpg Il-Kunsill Lokali jgħarraf dwar il-Vaċċin tal-Influwenza. Min għandu ’l fuq minn 55 sena jista’ jmur fl-Uffiċċju tal-Kunsill fi Triq l-Imradd biex jiġbor il-formula għal Vaċċin kontra l-influwenza u jirritornaha sas-Sibt, 17 ta’ Ottubru 2013 Our Local Council wishes to inform that persons over 55 years are eligible for a free influenza vaccine. Formulas for free vaccines can be withdrawn from and re-consigned at the Local Council premises until Saturday the 17th of October 2013.

Avviżi It-Twelid tal-Verġni Marija: 23-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 23rd Ordinary Sunday Feast of Our Lady of Victories

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

8 ta’ Settembru 2013   23 Hadd tas-Sena  It-Twelid tal-Verġni Marija

 birth-of-virgin-mary

It-Tlieta wara l-quddiesa pm issir Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina.

 

2. Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru.

 

3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,000 ewro. Baqa’ niġbru 18,000. Se jiġu installati għall-aħħar ta’ Diċembru. U nkunu rridu nħallsu għalihom fil-pront. Grazzi li min qiegħed jagħti sehmu u nappellaw lil min għadu ma bediex biex ma jħallix għall-aħħar. Grazzi.

 

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija.

 Facebook event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

5. Fil-week-end li ġej nagħmlu l-ġabra ta’ kull sena b’risq l-Art Imqaddsa.

Aktar avviżi fin-Notice Boards

 

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

8thSeptember 2013 23nd Ordinary Sunday of the Year  Feast of Our Lady of Victories

1. On Tuesday after evening Mass there’ll be Adoration led by the Divine Mercy Group.

2. Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1stOctober from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre.

3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels to offset electricity expenses incurred especially by the airconditioning system in our church. Generous persons have already contributed about 2000 euros, but that’s still a far cry from the 18,000 euros still needed to pay by early next year when the panels are expected to be in place.

4. Next week end collections will be in aid of Catholic Missions and Places  in the Holy Land.

5. On Friday the 20thof September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

More announcements on the Notice Boards

 

Avviżi tal San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex – Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru – The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September

Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru. http://www.cakmalta.org/jumilmulej/katekezi%20KKK/images/title_web.jpg Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1st October from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre.

Avviżi tal San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex – 8 ta’ Settembru 2013 – 23 Ħadd tas-Sena ItVerġni Marija

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex 8 ta’ Settembru 2013 23 Ħadd tas-Sena – It-Twelid tal-Verġni Marija

1 It-Tlieta wara l-quddiesa tas-6.00pm issir Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina. 2. Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 27 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru. http://www.cakmalta.org/jumilmulej/katekezi%20KKK/images/title_web.jpg 3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,000 ewro. Baqa’ niġbru 18,000. Se jiġu installati għall-aħħar ta’ Diċembru. U nkunu rridu nħallsu għalihom fil-pront. Grazzi li min qiegħed jagħti sehmu u nappellaw lil min għadu ma bediex biex ma jħallix għall-aħħar. Grazzi.

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija. Sqallija.jpg 5. Fil-week-end li ġej nagħmlu l-ġabra ta’ kull sena b’risq l-Art Imqaddsa. http://farm5.static.flickr.com/4010/4185649904_19060c38f0.jpg Aktar avviżi fin-Notice Boards Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex 8th September 2013 23nd Ordinary Sunday of the Year Feast of Our Lady of Victories 1. On Tuesday after evening Mass there’ll be Adoration led by the Divine Mercy Group. 2. Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 27th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1st October from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre. 3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels to offset electricity expenses incurred especially by the airconditioning system in our church. Generous persons have already contributed about 2000 euros, but that’s still a far cry from the 18,000 euros still needed to pay by early next year when the panels are expected to be in place. 4. Next week end collections will be in aid of Catholic Missions and Places in the Holy Land. 5. On Friday the 20th of September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy. More announcements on the Notice Boards

Avviż Parroċċa Ta’ Xbiex – Important Re Pasta Night Booking

Pasta Night IV.jpgIMPORTANT

 

Who is attending for the Pasta Night please indicate how many Adults & Children are coming by today (3rd Sept.).

As you know the Church’s Parvis can only take a certain amount of tables and we are nearing full capacity. Who is not on the list of guests will not be guaranteed a place at the event.

 

We have to get all the supplies for the Event by Wednesday

 

Thanks for understanding

Hope to see you on Saturday

 

Lawrence

 

For booking reply to this email or Phone Maria on 7949 4323

Jum Talb u Sawm għas-Sirja – Appell mill-Papa Franġisku

Appell mill-Papa Franġisku għal impenn minn kull kattoliku għall-paċi fis-Sirja, fil-Lvant Nofsani u fid-dinja kollha…. Jum ta’ talb u sawm … nhar is-Sibt, 7 ta’ Settembru 2013, lejliet il-festa ta’ Marija Bambina. Inti ser twieġeb għall-appell tal-Papa Franġisku?

Isma’ l-appell tal-Papa nnifsu … ikklikkja hawn  

Pope Francis on Sunday made an appeal to people of all faiths to join him and the world’s Catholics in a Day of prayer and fasting on Saturday September 7 to end the conflict in Syria. Will you answer his invitation?

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LZYQ1258CuM&fmt=22″ height=”325″ width=”450″ /]