Lejlet il-Milied

Parroċċa San Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex

IT-TLIETA 24 TA’ DIĊEMBRU LEJLET IL-MILIED

17.30 Ruzarju.

18.00 Quddiesa tal-Vgili tal-Milied.

22.30 Tinfetaħ il-knisja u jkun hemm il-Qrar.

23.00 Velja bil-kant tal-Milied bis-sehem tal-Marivyan Quartet u l-organista Mro. Gino Mule Stagno.

00.00 Quddiesa Solenni tat-twelid tal-Mulej Ġesù li fiha ssir
il-prietka tal-Milied.

F’din l-okkażjoni se ninawguraw mużajk li ser jiddekora
l-kamra tat-tfal, xogħol tal-artist Għawdxi Dun Robert Gauci.

Wara l-quddiesa jkollna refreshments fis-sala parrokkjali.