Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika

Avviż Kummissjoni Familja – Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm Adorazzjoni Ewkaristika.

Il-Paċi magħkom

Nixtieq infakkarkom dwar l-Adorazzjoni tal-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

Illum il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju fis-6.30pm hemm Adorazzjoni Ewkaristika.

Ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Ġesu’ Ewkaristija.

Kulħadd huwa mħeġġeġ u mistieden jattendi.

Grazzi u tislijiet