Today 9th May the Church celebrates Saint George Preca

SAINT GEORGE PRECA (1880-1962) FOUNDER OF THE MUSEUM SOCIETY AND CARMELITE TERTIARY

Today 9 May the Church celebrates St George Preca; the founder of the Society of Christian Doctrine known as MUSEUM and first Maltese saint

http://www.karmelitanimalta.org/persunaggi/persunaggi03.html

For the past years, on today 9th May, the Church began to celebrate St George Preca; the founder of the Society of Christian Doctrine known as MUSEUM and first Maltese saint. Although he was born to a wealthy family, Dun Gorg was living in a destitute manner. The room in which Father George (or Dun Gorg as he was called in Maltese) passed most of his life, was a very small room with a bed with a matress full of holes and with a large table with books with it. He was ordained a priest on 22nd December 1906 by Bishop Pietro Pace. Fifty years before the Vatican II council he already believed that the laity should be given much more importance in the Catholic Church. St George Preca was the first to place the Bible in the hands of laymen. Sunday 3rd June 2007 is a historic day for Malta. Under uninterrupted rain in the middle of St. Peter’s Square at the Vatican, and in the presence of 5,000 Maltese, Pope Benedict XVI declared Dun Gorg Preca a saint.

image0021

Illum 9 ta’ Mejju il-Knisja tiċċelebra lil San Ġorġ Preca

SAN ĠORĠ PRECA (1880-1962)

FUNDATUR TAS-SOĊJETÀ TAL-MUSEUM U TERZJARJU KARMELITAN

Illum 9 ta’ Mejju il-Knisja tiċċelebra lil San Ġorġ Preca; il-fundatur tas-Socjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa bħala M.U.S.E.U.M. u l-ewwel qaddis Malti

http://www.karmelitanimalta.org/persunaggi/persunaggi03.html

Għal dawn l-aħħar snin, bħal-lum 9 ta’ Mejju, il-Knisja bdiet tiċċelebra lil San Ġorġ Preca; il-fundatur tas-Socjetà tad-Duttrina Nisranija magħrufa bħala M.U.S.E.U.M. u l-ewwel qaddis Malti. Minkejja li kien ġej minn familja tat-tajjeb, Dun Ġorġ kien jgħix f’faqar kbir. Il-kamra li fiha Dun Ġorġ għadda l-biċċa l-kbira ta’ ħajtu, kienet kamra żgħira ħafna b’sodda b’saqqu kollu ħotob u b’mejda naqra kbira bil-kotba fuqha. Dun Ġorġ ġie ordnat saċerdot fit-22 ta’ Diċembru 1906 mill-Isqof Pietru Pace. Ħamsin sena qabel il-Konċilju tal-Vatikan II huwa kien diġà jemmen li l-lajċi għandhom jingħtaw ferm aktar importanza mill-Knisja Kattolika. San Ġorġ Preca kien minn tal-ewwel li ta l-Bibbja f’idejn il-lajċi. Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2007 hi ġurnata storika għal Malta. Taħt xita ma taqta’ xejn f’nofs Pjazza San Pietru fil-Vatikan, u fil-preżenza ta’ 5,000 Malti, il-Papa Benedittu XVI għamel qaddis lil Dun Ġorġ Preca.

image0021