Pilgrimage to the Door of Mercy in Mellieha

On Friday 13th May

PILGRIMAGE TO THE DOOR OF MERCY IN MELLIEHA

image004

 

 

 

 

 

 

16.00 – Departure from Ta’ Xbiex.

16.45 – National Sanctuary of Our Lady in Mellieha

17.00 – We gather in silence on the church parvis to join with Msida Parishioners.

In silent devotion
we begin our pilgrimage to the Door of Mercy.

17.15   Visit to Jesus in the Eucharist.

17.30   Time for the Sacrament of Reconciliation.

Rosary.

18.00 – Mass.

 

FUNDRAISING ACTIVITY – ALL INCLUSIVE BUFFET DINNER

19.00 – We leave for Mellieha Bay

19.15 – Seabank Hotel.

22.00 – Departure back to Ta’ Xbiex.

 

PRICE – €25.00

 

 

Programm tal-Pellegrinaġġ għall-bieb tal-Ħniena fil-Mellieħa

Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju

PELLEGRINAĠĠ BIEB TAL-ĦNIENA

image004

 

 

 

 

 

 

16.00 – Nitilqu minn Ta’ Xbiex.

16.45 – Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna fil-Mellieħa

17.00 – Ninġabru fis-skiet fuq iz-zuntier biex ninaqdu

              mall-parroċċa tal-Imsida. Filġabra u b’devozzjoni

nibdew il-pellegrinaġġ għall-Bieb Tal-Ħniena.

17.15   Viżita lil Ġesù Ewkaristija.

17.30   Ħin għas-Sagrament ta’ Rikonciljazzjoni.

Rużarju.

18.00 – Quddiesa.

 

ATTIVITA FUNDRAISING – ALL INCLUSIVE BUFFET DINNER

19.00 – Nitilqu lejn il-bajja tal-Mellieħa.

19.15 – Seabank Hotel.

22.00 – Tluq lura lejn Ta’ Xbiex.

 

PREZZ – €25.00