Programm tal-Pellegrinaġġ għall-bieb tal-Ħniena fil-Mellieħa

Nhar il-Ġimgħa 13 ta’ Mejju

PELLEGRINAĠĠ BIEB TAL-ĦNIENA

image004

 

 

 

 

 

 

16.00 – Nitilqu minn Ta’ Xbiex.

16.45 – Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna fil-Mellieħa

17.00 – Ninġabru fis-skiet fuq iz-zuntier biex ninaqdu

              mall-parroċċa tal-Imsida. Filġabra u b’devozzjoni

nibdew il-pellegrinaġġ għall-Bieb Tal-Ħniena.

17.15   Viżita lil Ġesù Ewkaristija.

17.30   Ħin għas-Sagrament ta’ Rikonciljazzjoni.

Rużarju.

18.00 – Quddiesa.

 

ATTIVITA FUNDRAISING – ALL INCLUSIVE BUFFET DINNER

19.00 – Nitilqu lejn il-bajja tal-Mellieħa.

19.15 – Seabank Hotel.

22.00 – Tluq lura lejn Ta’ Xbiex.

 

PREZZ – €25.00