IL-ĠIMGĦA, 1 TA’ APRIL, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

Adorazzjoni Ewkaristika animata mill-Kummissjoni Familja wara l-quddiesa tas-6.00pm

 

IL-ĠIMGĦA, 1 TA’ APRIL, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

6.00pm Quddiesa

6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja

“Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”

“Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

THE FEAST OF JESUS’ DIVINE MERCY 2016

JESUS I TRUST IN YOU

YOU ARE INVITED TO CELEBRATE THE FEAST OF JESUS’ DIVINE MERCY which will be held at

ST JOHN OF THE CROSS PARISH CHURCH TA’ XBIEX

ON SUNDAY 3rd April 2015
10:45am EUCHARISTIC ADORATION
FOLLOWED BY MASS AT 11:30am

divinemercyfeastposter2016b

Il-FESTA TAL-HNIENA DIVINA 2016

GESU’ NAVDA FIK

NHAR Il-HADD 3 TA APRIL 2016

Nibdew niccelebraw il-FESTA TAL-HNIENA DIVINA
fl-10.45am b’ADORAZZJONI, u QUDDIESA fil-11:30am fil-PARROCCA TAGHNA SAN GWANN TAS-SALIB TA’ XBIEX

divinemercyfeastposter2016b

Live Broadcast: Archbishop Emeritus Mons Joseph Mercieca’s Funeral

guzeppimercieca

The funeral of Archbishop Emeritus Mons Joseph Mercieca will be broadcast on TVM, Radio Malta, Net Tv, One Tv, Radio RTK, Radio Maria and on the website tvm.com.mt. Besides that the YouTube stream below will show the funeral.

It starts at 3.30pm and ends as soon as the funeral corteo leaves the entrance of Valletta for the Mdina Cathedral.

 

Xandira Live: il-Funeral tal-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca

guzeppimercieca

Il‑funeral tal‑Arċisqof Emeritu Monsinjur Ġużeppi Mercieca ser jixxandar fuq TVM, Radju Malta, Net Tv, One tv, Radju RTK, Radju Marija u fuq il‑website TVM.com.mt. It‑trasmissjoni fuq YouTube ssibuha hawn taht. Tibda fit‑3:30 p.m. u tispicca kif jitlaq il‑korteo funebri minn Bieb il-Belt f’Valletta lejn il‑Kattidral tal‑Imdina.