IL-ĠIMGĦA, 1 TA’ APRIL, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

Adorazzjoni Ewkaristika animata mill-Kummissjoni Familja wara l-quddiesa tas-6.00pm

 

IL-ĠIMGĦA, 1 TA’ APRIL, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR

6.00pm Quddiesa

6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja

“Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”

“Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”