Avviżi 27-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 27th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

6 ta’ Ottubru 2013   27 Hadd tas-Sena 

 

1. Nhar it-Tlieta jkollna adorazzjoni wara l-quddiesa pm mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Se niċċelebraw il-Festa ta’ Santa Fawstina Kovalska.

200px-Faustina

 

2. Il-Kunsill Lokali jgħarraf dwar il-Vaċċin tal-Influwenza. Min għandu ’l fuq minn 55 sena jista’ jmur fl-Uffiċċju tal-Kunsill fi Triq l-Imradd biex jiġbor il-formula għal kontra l-influwenza u jirritornaha sas-Sibt, 17 ta’ Ottubru 2013.

 

3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,400 ewro. Iżda għadna lura

 

4. Ngħarrafkom li se ssir wirja ta’ pittura, ganutel, bizzilla u mudelli ta’ diversi oġġetti mtella’ minn persuni minn Ta’ Xbiex jew inħawi. Se ssir fid-29 u 30 ta’ Novembru u l-1 ta’ Diċembru fiċ-Centru Parrokkjali. Dettalji jidhru aktar ’il quddiem. Din se tkun l-ewwel wirja li l-grupp tal-Parroċċa Talent u Kultura Ta’ Xbiex qiegħed itella’. Nixtiequ li wirjiet oħra jsiru s-sena d-dieħla. Min ikun jixtieq jesebixxi xi oġġetti f’wirjiet oħra simili s-sena d-dieħla huwa mitlub ikellem lill-membri ta’ grupp imwaqqaf apposta jew inkella lill-kappillan.

 

5. Ngħarrafkom ukoll li l-Kumissjoni Familja qiegħdha tlaqqa’ familji bi tfal żgħar għall-ħarġiet rikreattivi wara l-quddiesa tal-familja fil-11,30am f’xi Ħdud. Familji li jkunu jixtiequ jissieħbu f’dawn il-ħarġiet huma mistiedna ikellmu lil xi membru mis-sotto kummissjoni Familja bi Tfal |għar tal-Kummissjoni Familja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

6th  October 2013  27th Ordinary Sunday of the Year 

 

1. Coming Tuesday we’ll have adoration after evening Mass led by the Divine Mercy Group. We will be celebrating the Feast of St Faustina Kowalska.

 

2. Our Local Council wishes to inform that persons over 55 years are eligible for a free influenza vaccine. Formulas for free vaccines can be withdrawn from and re-consigned at the Local Council premises until Saturday the 17th of October 2013. 

 

3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels. Up to now the collected sum tops 2,400 euros.

 

4. An exhibition of artifacts by a group of Ta’ Xbiex artists will be on display during three days, the 29th and 30th November and 1st December at our Parish Centre. Details are on a special poster on our Notice Boards. Similar exhibitions will be organised next year as well. Applications for participation will be received by the Parish Talent and Cultural Group created for such initiatives.

 

5. A subcommittee of the Family Commission is organising recreational outings for young families on some Sundays after the 11.30am Family Mass. Families interested to join are warmly invited to contact this subcommittee. Please see Notice Board.

More announcements on the Notice Boards