Regolamenti ghall-Attendenza Tal-Quddies mis-Sibt li Gej

DIRETTIVI RIGWARD MIŻURI TA’ PREVENZJONI TA’ TIXRID TAL-IMXIJA TAL-COVID-19 WAQT QUDDIES BIL-PREŻENZA TAL-PUBBLIKU.

Id-Dħul fil-knisja ser ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tar-rampa.

Il-Ħrug ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tas-sagristija.
Persuni bi Bżonnijiet Speċjali biss jistaw joħorgu mill-bieb tal-ġenb fejn hemm ir-rampa.

Please take some time and read the directives we have posted.

THANK YOU & GOD BLESS

The Start of the Lenten Season: Ash Wednesday

On Tuesday 25th February, there are no catechism lessons for children.

Wednesday 26th February is Ash Wednesday. This marks the start of the Lenten season. This is a day of fasting and abstinence. during all masses of the day, the faithful will receive ashes on their head as a sign of repentance. The 6 pm mass will be concelebrated with short thoughts and reflections on Holy Lent. The way of the cross will be recited on Wednesdays and Fridays during lent starting at 5.25pm.

Lejlet il-Milied

Parroċċa San Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex

IT-TLIETA 24 TA’ DIĊEMBRU LEJLET IL-MILIED

17.30 Ruzarju.

18.00 Quddiesa tal-Vgili tal-Milied.

22.30 Tinfetaħ il-knisja u jkun hemm il-Qrar.

23.00 Velja bil-kant tal-Milied bis-sehem tal-Marivyan Quartet u l-organista Mro. Gino Mule Stagno.

00.00 Quddiesa Solenni tat-twelid tal-Mulej Ġesù li fiha ssir
il-prietka tal-Milied.

F’din l-okkażjoni se ninawguraw mużajk li ser jiddekora
l-kamra tat-tfal, xogħol tal-artist Għawdxi Dun Robert Gauci.

Wara l-quddiesa jkollna refreshments fis-sala parrokkjali.