Avviżi It-Twelid tal-Verġni Marija: 23-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 23rd Ordinary Sunday Feast of Our Lady of Victories

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

8 ta’ Settembru 2013   23 Hadd tas-Sena  It-Twelid tal-Verġni Marija

 birth-of-virgin-mary

It-Tlieta wara l-quddiesa pm issir Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina.

 

2. Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru.

 

3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,000 ewro. Baqa’ niġbru 18,000. Se jiġu installati għall-aħħar ta’ Diċembru. U nkunu rridu nħallsu għalihom fil-pront. Grazzi li min qiegħed jagħti sehmu u nappellaw lil min għadu ma bediex biex ma jħallix għall-aħħar. Grazzi.

 

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija.

 Facebook event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

5. Fil-week-end li ġej nagħmlu l-ġabra ta’ kull sena b’risq l-Art Imqaddsa.

Aktar avviżi fin-Notice Boards

 

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

8thSeptember 2013 23nd Ordinary Sunday of the Year  Feast of Our Lady of Victories

1. On Tuesday after evening Mass there’ll be Adoration led by the Divine Mercy Group.

2. Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1stOctober from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre.

3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels to offset electricity expenses incurred especially by the airconditioning system in our church. Generous persons have already contributed about 2000 euros, but that’s still a far cry from the 18,000 euros still needed to pay by early next year when the panels are expected to be in place.

4. Next week end collections will be in aid of Catholic Missions and Places  in the Holy Land.

5. On Friday the 20thof September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

More announcements on the Notice Boards