It-Tieni Ħadd tal-Għid (Sena A)

Riflessjoni qasira fuq il-Vangelu tal-Hadd li gej; — jekk taghfas READ MORE, taht il-video ta’ Youtube, issib is-silta shiha;


— fuq YOUTUBE:PARROCCA IKLIN MALTA, issib ir-Riflessjonijiet kollha li hargu u li ghad johorgu; — jekk tahseb li jista’ jsir imqar ftit gid, nitolbok tixxerjaha mal-friends/contacts tieghek.
Video minn Dun Pawl Camilleri Parrocca Familja Mqaddsa L-Iklin Malta; Video iffilmjat u editjat minn George Palmier.