Illum miet P. Benjamin Galea OCD

Illum, 20 ta’ Ottubru, miet P. Benjamin Galea OCD, li ghal xi zmien kien jghix Ta’ Xbiex u kien ukoll Pirjol tal-Komunita’ ta’ hawn.

patribenjaminggaleaocdfix

Ghada tinghata l-ahhar tislima lil Patri Benjamin Galea. Fid 9am ikun Espost fis sala madonna tal karmnu fi Triq il wied B’Kara u fl-14.45pm jibda il-korteo ghas-Santwarju ta’ Santa Tereza B’Kara fi 15.00pm quddiesa prezente katavare.