Photobook of Archbishop Paul Cremona’s Pastoral Visit

Two hardback photobooks of Archbishop Paul Cremona’s pastoral visit to the Ta’ Xbiex Parish are available by print-on-demand via lulu.com.
You can obtain them by clicking on the previews below:

Book 2 (Archbishop meeting the congregation):

Book 1 (Archbishop’s arrival at Ta’ Xbiex and Mass)

Mass back in Church

During yesterday’s Duluri Procession, Fr Salv announced that Palm Sunday Mass and  today’s morning (Saturday 25/3/10) will be held back in the Church.

Duluri – Our Lady of Sorrows

Quddies tal gurnata tad-Duluri – 7.15am, 8.30am, 1pm, imbaghad 5.15pm u 7.30pm (wara l-purcissjoni). Il-quddies tal-5.15pm u 7.30pm se jkunu fuq iz-zuntier.

Video from last year’s procession:

Mass for the feast of Our Lady of Sorrows – 7.15am, 8.30am, 1pm, then 5.15pm and 7.30pm (after the procession). The 5.15pm and 7.30pm Masses will be held on the parvis.

dul029

Church Roof update

Ix-xogħol fuq is-saqaf tal-Knisja issa tlesta għal kollox, minn barra u minn ġewwa. Minn din il-ġimgħa bdejna ż-ŻEBGĦA TAL-KNISJA. L-għajnuna tagħkom qatt mhi nieqsa, u ta’ dan nirringrazzjawkom, waqt li nwiegħdukom li niftakru fikom fit-talb tagħna. Grazzi ħafna.

Work on the church roof has finished, both outside and inside. Since this week we have started painting the church walls. All help is appreciated and we thank you for it, and keep you in our prayers. Many thanks.

Fr Salvino Spagnol Appointed Officially as Parish Administrator for Ta’ Xbiex Parish Church

Nixtiequ ngħarrfukom li Mons. Arċisqof ħareġ digriet li bih ħatar uffiċjalment lil Patri Salvinu Spagnol bħala AMMINISTRATUR Parrokkjali għall-parroċċa tagħna Ta’ Xbiex.

We wish to inform you that the Archbishop has issued a decree by which Fr Salvino Spagnol has been appointed officially as Parish ADMINISTRATOR for Ta’ Xbiex.

frsalv

Inroddu ħajr lil P. Salvinu li aċċetta li jagħti dan is-servizz għall-ġid pastorali tal-parroċċa tagħna.
Huwa se jagħmel ix-xogħol ta’ kappillan fil-parroċċa tagħna, flimkien mal-komunità tal-patrijiet Tereżjani, u nwegħduh it-talb u kull għajnuna min-naħa tagħna. Il-kappillan ta’ qabel, Fr. Joseph se jagħmel ftit żmien id-dar. Nitolbu għalih u nroddulu ħajr tal-ħidma prezzjuża tiegħu fostna.