Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid (Sena A)

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid (Sena A)
Parrocca Familja Mqaddsa L-Iklin Malta
Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ Ġwann (10: 1-10) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Izjed riflessjonijiet fuq l-Evangelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta

B ‘hidma zghira jista’ jsir hafna gid. Jekk min jircievi dan il-video, jibaghtu lill-contacts tieghu b’email, u jheggighom jibaghtuh anke huma lill-contacts taghhom, zgur jintlahqu hafna nies, bil-possibilta’ li jintlahqu wkoll numru ta’ nies li ma jmorrux quddies, jew ghax morda, jew ghax xi ftit imbeghdin. Mhux ta’ min jitlef dal-gid. Inhalli f’idejkom u nirringrazzjakom. Il-Paci maghkom.
dun pawl.