Ishru u Itolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib

L-ispirtu iva irid; imma l-ġisem dgħajjef

Dan il-kliem Ġesù qalu lil Pietru, ’il Ġakbu u ’l Ġwanni fl-agunija tiegħu fil-Ġnien tal-Ġetsemani, meta mar ħdejhom u sabhom reqdin.

Ġesù riedhom ikunu qribu f’dak il-mument diffiċli. Ried ukoll li jħejju ruħhom flimkien miegħu bit-talb għax kellhom jgħaddu minn żmien diffiċli huma wkoll.

Int lest li tishar ftit ma’ Ġesù?

Il-Knisja Parrokkjali f’Ta’ Xbiex tinżamm miftuħa fil-lejl qaddis ta’ bejn Ħamis ix-Xirka u l-Ġimgħa l-Kbira

Ġesù l-akbar ħabib tiegħek ikun qed jistennik

 

 

 

 

Facebook Event

https://www.facebook.com/events/630714453676068/?ref_dashboard_filter=upcoming

Directions:

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.~pos.35.9000758763_14.4984906728_St+John+of+the+Cross+Parish+Church+Ta%27+Xbiex_Sir+Temi+Zammit+Avenue%2C+X