Bidu tal-Ħidma Pastorali tar-Rev. Patri Salvinu Spagnol ocd bħala Kappillan ta’ Ta’ Xbiex

frsalv pusses

Bidu tal-Ħidma Pastorali tar-Rev. Patri Salvinu Spagnol ocd bħala Kappillan ta’ Ta’ Xbiex

Nhar L-Erbgħa 2 ta’ Lulju 2014

Fis-6.00pm Quddiesa tal-okkażjoni mmexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P. Arċisqof ta’ Malta li matulha r-Rev. Patri Salvinu Spagnol jingħata l-pussess bħala l-Kappillan tal-Parroċċa