Avvizi tal-Parroċċa – 15-il Ħadd ta’ Matul is-Sena A

Avvizi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

13 ta’ Lulju 2014 15-il Ħadd ta’ Matul is-Sena A

Ghada l-Ħadd, it-Tnejn u t-Tlieta (Illejla, għada t- Tnejn u t-Tlieta) 13, 14, 15 ta’ Lulju jkunu jiem ta’ tħejjija b’tagħlim fuq il-Madonna tal-Karmnu li l-Festa tagħha niċċelebrawha l-Erbgħa 16 ta’ Lulju. Għalhekk fis-6:00pm ikollna quddiesa b’omelija minn P. Adrian Cassar O.Carm.

Nhar it-Tlieta 15 ta’ Lulju wara l-quddiesa tas-6:00pm ikun hawn Adorazzjoni mmexxija mill- Moviment Marjan.

 

 

Cenaklu0140714-web

F’Settembru ħa jsir Pellegrinaġġ  Spanja, fejn inżuru postijiet relatati ma’ Santa Tereża u San Ġwann tas-Salib. Min hu interesat li jiġi jidħol fis-sagristija u jiġbor il-brochure bid-dettalji tat-tour.

Offerta għall-Papa

Fil-quddies kollu li jiġi ċelebrat fil-Knejjes tal-Arċidjoċesi tagħna nhar is- Sibt filgħaxija u l-Ħadd 12 u 13 ta’ Lulju sejra ssir il-ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”.

B’din il-ġabra nkunu wkoll qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal- Knisja Universali, ukoll permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad- dinja kollha ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn, speċjalment ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.

Nixtiequ nħeggu lil kullħadd biex fil-ġabra nkunu ġenerużi kif dejjem konna. B’hekk inkunu wkoll nuru l-għaqda tagħna mal-Qdusija Tiegħu l- Papa Franġisku u naqdu dmirna ta’ karità lejn ħutna fil-bżonn.