Avvizi tal-Parroċċa – 18-il Ħadd ta’ matul is-sena A

 

Avvizi tal- Parrocca- San Gwann tas- Salib, Ta` Xbiex

3 ta’ Awwissu 2014 18-il Ħadd ta’ matul is-sena A

1 Il-lum l-ewwel Ħadd tax- Xahar, il-ġabra speċjali  se tmur għas-sistema ġdida ta’ Microphones u speakers li għamilna  fil-knisja. Għad baqgħalna niġbru 4000 ewro. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

2 Nhar it-Tlieta  5 ta’ Awwissu se jkun Rużarju fl-Apert hdejn it-Ta’ Xbiex Football Club, fis-7pm.

3 Il- Postijiet għal-ħarġa ta’ Għawdex huma mimlijin kollha. Jiddispjaċina li xi wħud kellhom jitħallew barra minħabba li l-postijiet imtlew malajr.

image0045

4 L-Adorazzjoni għall-Qdusija tal-Kleru se ssir nhar is-Sibt 9 ta’ Awwissu fil-Knisja tal-Kapuċċini, Xemxija. Il- Laqgħa tibda fid-9:00pm bil-Quddiesa u tibqa’ sejra bl-Adorazzjoni sal-11:00pm. Is-sehem tagħna jkun xhieda ta` mħabba tagħna lejn is-saċerdot u tal-apprezzament tagħna tal-ħidma tiegħu fostna,