EŻALTAZZJONI TAL-IMĦABBA – Qari Tal-Quddies Tal-Ħadd

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lil Nikodemu: Ħadd ma tela’ s-sema ħlief Bin il-bniedem, li niżel mis-sema. U kif Mosè rafa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva.

Il-Kelma tal-Mulej
pdf icon

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)