Parroċċa Ta’ Xbiex – Programm Tal-Festa San Ġwann tas-Salib 2014

Il-Festa t-tajba u qaddisa lill-komunita parrokkjali u lill-ħbieb kollha tagħna