Festa San Gwann tas-Salib – Jum L-Anzjani (Kummissjoni Djakonija)

Festa San Gwann tas-Salib – Jum L-Anzjani
Kummissjoni Djakonija

L-erbgha 12 ta’ Novembru 2014
9.30am Quddiesa ghall-Morda u l-Anzjani li fiha jigi amministrat is-sagrament tal-Morda. Iqaddes Patri Raymond Bonnici ofm.cap, Kappillan tal-Pulizija.

Festa San Gwann tas-Salib - Jum L-Anzjani Kummissjoni Djakonija