AVVIZ: Healing Service fil-Knisja nhar il-Gimgha 730pm

AVVIZ Parrokkjali – Se jkun hawn Service mtella’ mill-Komunita’ Kattolika Karizmatika Marana Tha’ mmexxi minn Dr John Bonnici Mallia fil-Knisja taghna Parrocca San Gwann Tas-Salib nhar il-Gimgha 23 ta’ Jannar fis-730pm.

Kulhadd hu mistieden jattendi.
healing service Ta' Xbiex