Mulej f’idejk nintelaq jiena

Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib – Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Novembru fis-6.30pm

NHAR IL-ĠIMGĦA, 6 TA’ NOVEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.

7.15am Quddiesa
8.30am Quddiesa
9.00am Espozizzjoni ta’ Ġesú Ewkaristija għall-qima tagħna
5.00pm Rużarju Meditat
6.00pm Quddiesa Ngħatu bidu għall-Festa ta’ San Ġwann tas-Salib billi ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Ġesú Ewkaristija.
6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja
IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.