Mulej jekk trid, tista’ tfejjaqni – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-Avvent u l-Ġublew tal-Ħniena – Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Diċembru fis-6.30pm

NHAR IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ DIĊEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.
7.15am Quddiesa
8.30am Quddiesa
9.00am Espożizzjoni ta’ Ġesú Ewkaristija għall-qima tagħna
5.00pm Rużarju Meditat
6.00pm Quddiesa
6.30pm Adorazzjoni Animata mill-Kummissjoni Familja Resaq fuqu wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, nxteħet għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Jekk trid, tista’ tfejjaqni.”

Mqanqal mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid, kun imnaddaf.”

IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.