Avvizi 3 Hadd tal-Avvent – Parish Notices 3rd Sunday of Advent

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

15 ta’ Dicembru 2013   3 Hadd Avvent  

 nativity-741px-Giorgione_014

1. It-Tlieta ssir Adorazzjoni mmexxija mill-Moviment Marjan wara l-quddiesa pm.

 

2. Fil-jiem li gejjin f’kull dar se tircievu 2 folji kbar bil-mistoqsijiet li l-Papa Frangisku jixtieq li kull familja jew individwu jwiegbu u jibghatuhom fejn indikat fl-ahhar tal-pagni. Inkella jjistghu jitqeghduhom f’kaxxa hawn apposta fil-knisja. L-ahjar huwa li twegbuhom permezz tal-internet fuq il-website www.kwestjonarju.com

 

Inthom mistiedna twegbuhom mill-ahjar li tistghu biex il-Papa u l-Isqfijiet f’Ruma f’Novembru tas-sena d-diehla jiddiskutuhom waqt Sinodu Straordinarju dwar il-Familja. Ahna lkoll ghandna ghal qalbna l-gid tal-familja u l-ahjar ghas-socjeta; u jkun ferm sewwa jekk kulhadd jaghmel dmiru bhala Nisrani u jaghti sehemu kif verament ihoss fil-kuxjenza u mhux minn fuq xi ktieb u jikkopja minn xi mkien iehor. zmien ghat-twegibiet hemm biss sal-ahhar ta’ Dicembru. Ghalhekk thallux ghall-ghada dak li jista’ jsir illum. Grazzi hafna.    

 

3. Mal-bibien tal-knisja qeghdna bottijiet biex dak li jingabar fihom imur ghall-kampanja RTK 4 charity b’risq il-familji fil-bzonn u r-Refugjati. Hemm ukoll qfief ghall-oggetti tal-ikel b’risq il-familji fil-bzonn, b’inizjattiva tal-Azzjoni Kattolika.

 

4. Ghada (Il-lejla) l-Hadd in-New Choral Singers se joffru Kuncert tal-Milied hawnhekk fil-knisja taghna fis-7.00pm. Waqt il-Kuncert issir gabra b’risq il-hidmiet tal-Ordni ta’ San Sepulkru fl-Art Imqaddsa.

 

5. It-tfal tal-Katekizmu it-Tlieta 17 ta’ Dicembru fil-5.15pm se jduru xi toroq qrib il-knisja taghna jkantaw Carols tal-Milied

 

6. Navza u nfakkar fl-ikla ta’ kull sena li l-parrocca torganizza ghal dan iz-zmien. Se jkollna Christmas Buffet Dinner b’live singing minn Enzo Guzman fis-27 ta’ Dicembru fit-8.00pm f’Lukanda l-Qawra. Aktar dettalji jidhru fuq poster fin-Notice Boards.

 

7. Nappellaw ghal rigal tal-Milied biex nigbru u ssir l-installazzjoni ta’ aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

15th  December  3rd Sunday of Advent 

 

1. On Tuesday the Marian Movement will lead a Eucharistic Adoration after evening Mass.

 

2. In one of these days at each of your homes you will receive a questionnaire about the Family as requested by Pope Francis in view of the Synod of Bishops on the Family due to meet in November next year. However, this questionnaire can be viewed and preferably answered through the website www.Kwestjonarju.com. All are asked to fill in your own answers and possibly fully. Closing time for replies is the end of this month December. In our church there is a box for your replies as well. Or else they can be posted and addressed according to indications at end of questionnaire. I kindly appeal for dutiful collaboration and quick replies, as time for work on your replies is very short.  

 

By the church doors we placed containers for money offerings for the Campaign RTK 4 Charity in aid of persons in need and Refugees. There are also baskets for food stuffs in aid also of families in need cared for by the Catholic Action, Social Assistance section.

 

3. This Sunday, at 7.00pm in our church, the New Choral Singers will perform a Christmas Concert. Members of the Order of the Holy Sepulcher will make a free collection during a break in the Concert in aid of initiatives the Order has in the Holy Land.

 

4. Our catechism children will be doing Christmas Caroling in the vicinity of our church on Tuesday 17th December starting at 5.15pm from our Parish Centre.

 

5.  May I remind all that the parish will be having its annual Christmas Dinner on Thursday 27 th of December starting at 8.00pm in a Qawra Hotel. This time we shall have live seasonal singing provided by Enzo Guzman. More details are given on a poster on our Notice Boards.

 

6. May I solicit a Christmas gift for the collecting of funds for the installation of more photovoltaic panels for use in our church.