Regolamenti ghall-Attendenza Tal-Quddies mis-Sibt li Gej

DIRETTIVI RIGWARD MIŻURI TA’ PREVENZJONI TA’ TIXRID TAL-IMXIJA TAL-COVID-19 WAQT QUDDIES BIL-PREŻENZA TAL-PUBBLIKU.

Id-Dħul fil-knisja ser ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tar-rampa.

Il-Ħrug ikun mill-bieb tal-ġenb in-naħa tas-sagristija.
Persuni bi Bżonnijiet Speċjali biss jistaw joħorgu mill-bieb tal-ġenb fejn hemm ir-rampa.

Please take some time and read the directives we have posted.

THANK YOU & GOD BLESS

Coronavirus Update and Masses on TV

Sunday Masses on Maltese tv:

8am: Super One
9.30am: Tvm2 fid-9.30am u kuljum fis-6.30pm ukoll.
5.30pm: Net
6.30pm: Xejk
10.30am: NET fm

Daily Mass: 6.30pm on Tvm2

🙏

Parroċċa Ta Xbiex
Mit-12 ta’ Marzu ma hemmx Quddies u Katekiżmu sa kemm jinħareġ avviż ieħor. (From the 12th March there will be no Masses or Catechism until a new notice is issued)