Ghada Jum id-Duluri – Tomorrow is Our Lady of Sorrows

Ghada huwa jum id-Duluri.
Quddiesa fit-17.15, Purcissjoni bl-iStatwa tad-Duluri fis-6pm, u Quddiesa ohra fis-19.15.

Tomorrow we Celebrate the feast of Our Lady of Sorrows.
17.15 Mass
Followed by Procession with the Statue of Our Lady of Sorrows at 6pm
1915 Mass

Ghada Jum id-Duluri – Tomorrow is Our Lady of Sorrows

Ghada huwa jum id-Duluri.
Quddiesa fit-17.15, Purcissjoni bl-iStatwa tad-Duluri fis-6pm, u Quddiesa ohra fis-19.15.

Tomorrow we Celebrate the feast of Our Lady of Sorrows.
17.15 Mass
Followed by Procession with the Statue of Our Lady of Sorrows at 6pm
1915 Mass

Pellegrinaġġ Mater Dolorosa Nhar Il-Ġimgħa 11 Ta’ April – Friday 11th April Our Lady of Sorrows Procession 2014Ta Xbiex Duluri 2014 Route

 

 

 

 

 

 

 

Video of last year’s Duluri / Our Lady of Sorrows Procession:

Duluri – Our Lady of Sorrows

Quddies tal gurnata tad-Duluri – 7.15am, 8.30am, 1pm, imbaghad 5.15pm u 7.30pm (wara l-purcissjoni). Il-quddies tal-5.15pm u 7.30pm se jkunu fuq iz-zuntier.

Video from last year’s procession:

Mass for the feast of Our Lady of Sorrows – 7.15am, 8.30am, 1pm, then 5.15pm and 7.30pm (after the procession). The 5.15pm and 7.30pm Masses will be held on the parvis.

dul029