Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid (Sena A)

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid (Sena A)
Parrocca Familja Mqaddsa L-Iklin Malta
Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ Ġwann (10: 1-10) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Izjed riflessjonijiet fuq l-Evangelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta

B ‘hidma zghira jista’ jsir hafna gid. Jekk min jircievi dan il-video, jibaghtu lill-contacts tieghu b’email, u jheggighom jibaghtuh anke huma lill-contacts taghhom, zgur jintlahqu hafna nies, bil-possibilta’ li jintlahqu wkoll numru ta’ nies li ma jmorrux quddies, jew ghax morda, jew ghax xi ftit imbeghdin. Mhux ta’ min jitlef dal-gid. Inhalli f’idejkom u nirringrazzjakom. Il-Paci maghkom.
dun pawl.

MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA

resurrection

MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA — riflessjoni qasira fuq il-Vangelu tal-GHID IL-KBIR — jekk taghfas READ MORE, taht il-video ta’ Youtube, issib is-silta shiha; — fuq YOUTUBE:PARROCCA IKLIN MALTA, issib ir-Riflessjonijiet kollha li hargu u li ghad johorgu; — jekk tahseb li jista’ jsir imqar ftit gid, nitolbok tixxerjaha mal-friends/contacts tieghek. Grazzi.

Ghid il-Kbir (Sena A) Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (20: 1-9) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier.

Continue reading “MINN QIEGH QALBI SINCERAMENT NAWGURALEK GHID QADDIS MIMLI FROTT TA’ QDUSIJA”