Avvizi L-Epifanija tal-Mulej – Parish Notices Epiphany


Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

5 ta’ Jannar 2014   L-Epifanija tal-Mulej.

 

 

epiphany

1. Nhar it-Tlieta jkollna Ruzarju fil-berah fi Triq Testaferrata kantuniera mal-Pompi tal-petrol.  

Nhar it-Tlieta wkoll jibdew il-lezzjonijiet tal-katekizmu wara l-vaganzi tal-Milied.

 

2. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha se jsiru zzjjajjar u Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Se nibdew mill-Erbgha 15 ta’ Jannar. Se nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissha kull familja. Napprezza jekk minn ikollu xi diffikulta javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

3. Il-Kummissjoni Djakonija qeghda torganizza Harga ghall-Anzjani taghna u Persuni bi htigijiet specjali. Il-Harga se ssir it-Tlieta fl-4 ta’ Frar u nitilqu minn quddiem il-knisja taghna fid-9.30am. Nibdew b’quddiesa fil-knisja ta’ S. Lawrenz fil-Birgu. Wara jkollna gwida biex jghinna napprezzaw l-ghana ta’ arti li biha hija mzejna din il-knisja bi storja kbira u twila. Wara jkollna refreshments max-Xatt tal-Birgu. Min jixtieq jigi javza fis-sagristija. Dettalji jidhru fuq poster apposta man-Notice Boards tal-knisja u tal-Kunsill Lokali.

 

Nappellaw  ghal aktar fondi biex ninstallaw il-pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

5th  December   Feast of the Epiphany

 

1. On Tuesday we’ll hold a public Rosary in Testaferrata Str. corner with the petrol station at 5.00pm.

On Tuesday also the catechism classes will resume after the Christmas holidays.

2. The Family Visits will begin on the15th January Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm – 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 just published for dates of the visits. Were you to have any difficulties, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date. Thanks for your collaboration.

3. The Diaconia Commission is organising a cultural tour for our senior citizens and persons with special needs on Tuesday 4th February. We leave from our church parvis at 9.30am. We’ll have Mass at the collegiate Church of St Lawrence, Vittoriosa. Afterwards, we’ll be regailed with a guided tour of this historic and famous church. We end up with refreshments at the Vittoriosa Seafront.

Anybody interested is kindly asked to register in the Sacristy.

4. May I again appeal for funds towards the installation of photovoltaic panels on our church roof.

For more announcements, please, have a look at our Notice Boards.