Avvizi 3 Hadd tal-Ghid 2014-Parish Notices 3rd Sunday of Easter

 

 Avvizi 3 Hadd tal-Ghid 2014-Parish Notices 3rd Sunday of Easter

1. (Ghada l-Ħadd) llum fis-6.30 pm se ssir Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fl-okkażjoni tal-Kanonizzazzjoni tal-Papiet Ġwanni XXIII u Ġwanni Pawlu II. Mons. Arċisqof imexxi l-Quddiesa li se ssir fil-Bażilika ta’ Sant’Elena B’Kara.


Pope John XXIII and Pope John Paul II Canonisation Poster in Rome

2. Nhar it-Tlieta fil-5.00pm jkollna r-Ruzarju fil-berah fi Triq Onorato Bres isfel kantuniera mar-Rampa ta’ Ta’ Xbiex.

 

3. Fit-3 Erbgha tal-Ferhat ta’ Ommna Sidtna Marija mal-quddiesa pm jkollna omelija minn P. Ivan Scicluna Karmelitan.

 

4. Inheggeg ghat-talb b’rizq il-Kapitlu Provincjali fostna l-patrijiet u li jasal fi tmiemu din il-gimgha. Grazzi.

 

5. F’dan il-week end issir il-gabra specjali ghall-htigijiet tal-Knisja. Grazzi hafna

 

6. Il-Kummissjoni Djakonija qieghda torganizza Harga Kulturali madwar is-swar tal-Birgu, il-Hamis 8 ta’ Mejju. Dettalji jidhru f’posters apposta fin-Notice Boards. Dawk li jixtiequ jigu, gentilment, jibbukkjaw fis-sagristija.

 

7. Wasal biex jibda xoghol ghall-installazzjoni ta’ aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja. Nappellaw ghall-ghajnuna ta’ fondi. 

 

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

4th May   3nd Sunday of Easter  

 

1. This Sunday the Archbishop will lead a Mass in thanksgiving for the canonisation of saints John XXIII and John Paul II at St Helen’s Basilica B’Kara at 6.30pm.

2. On Tuesday at 5.00pm we’ll have a public Rosary at Onorato Bres Street corner with Ta’ Xbiex Ramp.

3. On Wednesday we recall the Third Joy of Mary with a homily during evening Mass by Fr Ivan Scicluna OCarm.

4. Prayers are solicited for the good of the Fathers’Provincial Chapter which will conclude its sessions this week. We are grateful for your prayers.

5. This week-end we holding the monthly special collection for the current needs of our church. Thank you.

6. The Diaconia Commission is organising a Cultural Tour around Vittoriosa’s bastions for coming Thursday 8th May. Those interested may still book in the sacristy.

7. I’m happy to announce that this week work will resume to install more photovoltaic panels for the use of our church. 

 

 

 

Avvizi 8 Hadd tas-Sena/Ras ir-Randan-Parish Notices 8th Ordinary Sunday/Ash Wednesday

Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

2 ta’ Marzu 2014   8 Hadd tas-Sena  

 ASH WEDNESDAY

1 Nhar it-Tlieta nghidu r-Ruzarju fil-5.00pm kantuniera ma’ Triq il-Principessa Margarita limiti ma’ Msida.

 

2. Nhar l-Erbgha, Ras ir-Randan, huwa Jum ta’ Sawm u ma jiswiex l-ikel ta’ laham bhala penitenza flimkien ma’ affarijiet ohra li nistghu naghmlu.

L-Ezercizzi tar-Randan din is-sena se jsiru fl-ewwel gimgha mit-Tnejn sal-Gimgha. Isiru waqt il-quddiesa ta’ filghaxija mill-Kappillan tal-parrocca S. Duminku l-Belt, P. Michael Camilleri OP. Ikun sewwa u xieraq li nattendu ghal xi kors ta’ Ezercizzi.

 

3. Il-Gimgha hija l-Ewwel Gimgha tax-xahar. Ikollna l-adorazzjoni ta’ Gesu Ewkaristija l-gurnata kollha b’quddiesa fis-13.00 u fil-17.00 jinghad ruzarju meditat. Wara l-quddiesa pm ssir adorazzjoni minn membri tal-Kummissjoni Familja.

 

4. L-Erbgha, il-Hamis u l-Gimgha qeghdin isiru z-Zjajjar u t-Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Qed nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissha kull familja.

Nappellaw ghal fondi biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja. Grazzi.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

2nd March   8th Ordinary Sunday 

 

1. On Tuesday at 5.00pm Public Rosary will be prayed corner with Princess Margaret and limits of Msida.

2. On Ash Wednesday there’s the obligation of fasting and abstention from meat along with other forms of penance.

3. Next Friday is the first Friday of the month. We hold a Eucharistic Daywith another Mass at 1.00pm and at 5.00pm Holy Rosary with meditation will be recited. After evening Mass members of the Family Commission will animate a half hour adoration ending with benediction.

4. The Parish Family Visits are being held every Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm to 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 for the dates of these visits to your family. Were you to have any difficulties as to date and time of visit, please be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date and time. Thanks for your collaboration.

 

Avvizi L-Epifanija tal-Mulej – Parish Notices Epiphany


Avvizi tal-Parrocca  – San Gwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

5 ta’ Jannar 2014   L-Epifanija tal-Mulej.

 

 

epiphany

1. Nhar it-Tlieta jkollna Ruzarju fil-berah fi Triq Testaferrata kantuniera mal-Pompi tal-petrol.  

Nhar it-Tlieta wkoll jibdew il-lezzjonijiet tal-katekizmu wara l-vaganzi tal-Milied.

 

2. Kull nhar ta’ Erbgha, Hamis u Gimgha se jsiru zzjjajjar u Tberik tal-Familji bejn l-4.00pm u s-7.30pm. Se nibdew mill-Erbgha 15 ta’ Jannar. Se nimxi fuq kif indikat fil-ktieb, Direttorju Kalendarju Parrokkjali 2014. Ghalhekk nistenna li d-Direttorju tifthuh u taraw meta jmissha kull familja. Napprezza jekk minn ikollu xi diffikulta javzani minn qabel. Huwa importanti li niltaqa’ mal-familja kollha.

 

3. Il-Kummissjoni Djakonija qeghda torganizza Harga ghall-Anzjani taghna u Persuni bi htigijiet specjali. Il-Harga se ssir it-Tlieta fl-4 ta’ Frar u nitilqu minn quddiem il-knisja taghna fid-9.30am. Nibdew b’quddiesa fil-knisja ta’ S. Lawrenz fil-Birgu. Wara jkollna gwida biex jghinna napprezzaw l-ghana ta’ arti li biha hija mzejna din il-knisja bi storja kbira u twila. Wara jkollna refreshments max-Xatt tal-Birgu. Min jixtieq jigi javza fis-sagristija. Dettalji jidhru fuq poster apposta man-Notice Boards tal-knisja u tal-Kunsill Lokali.

 

Nappellaw  ghal aktar fondi biex ninstallaw il-pannelli fotovoltajci ghall-uzu tal-knisja.

 

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

5th  December   Feast of the Epiphany

 

1. On Tuesday we’ll hold a public Rosary in Testaferrata Str. corner with the petrol station at 5.00pm.

On Tuesday also the catechism classes will resume after the Christmas holidays.

2. The Family Visits will begin on the15th January Wednesday, Thursday and Friday from 4.00pm – 7.30pm. Kindly, consult the Parish Directory 2014 just published for dates of the visits. Were you to have any difficulties, please, be kind and inform me beforehand, so that together we agree on an alternative date. Thanks for your collaboration.

3. The Diaconia Commission is organising a cultural tour for our senior citizens and persons with special needs on Tuesday 4th February. We leave from our church parvis at 9.30am. We’ll have Mass at the collegiate Church of St Lawrence, Vittoriosa. Afterwards, we’ll be regailed with a guided tour of this historic and famous church. We end up with refreshments at the Vittoriosa Seafront.

Anybody interested is kindly asked to register in the Sacristy.

4. May I again appeal for funds towards the installation of photovoltaic panels on our church roof.

For more announcements, please, have a look at our Notice Boards.

 

Avviżi tal-Parroċċa San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex: 21-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 21th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

25 ta’ Awwissu 2013 21 Hadd tas-Sena

1. Nhar il-Ġimgħa jkollna l-Adorazzjoni wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija mil-Leġjun ta’ Marija.

2. Biex jitfakkru l-120,000 tarbija li jinqatlu kuljum bl-abort se ssir nhar il-Ġimgħa 30 t’Awwissu Mixgħela fuq il-fosos tal-Furjana. Din il-Mixgħela se tibda b’Quddiesa fil-knisja ta’ S. Publiju fis-6:30pm. Wara jinxtgħelu x-xemgħat u jkun hemm lejl sħiħ ta’  talb favur il-ħajja sal-għada s-Sibt 31 t’Awwissu. Fid-9 am jkun hemm Quddiesa ohra u

 l-attivita tagħlaq f’nofsinhar bit-talba tal-Anġelus. Aktar tagħrif fuq Poster fin-noticeboard tal-knisja.

talb fuq il-fosos

 

3. Nhar, is-Sibt 7 ta’ Settembru, se nagħmlu Pasta Night b’Live Band u Entertainment b’risq iċ-~entru Parrokkjali. Dettalji għall-Bookings jidhru fuq poster fin-Notice Boards.

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

 

[kml_flashembed publishmethod=”dynamic” fversion=”8.0.0″ useexpressinstall=”true” replaceId=”vid” movie=”http://www.youtube.com/v/eGYeFhEx8E8″ width=”480″ height=”340″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

25th August 2013 21th Ordinary Sunday of the Year

1. On Friday the Legion of Mary Group will lead an Adoration after evening Mass.

2. Every single day 120.000 live fetuses are aborted around the world. On Friday 30th August at 6.30pm in St Publius church, Floriana, a Mass will be offered at the start of a prayer vigil with thousands of lighted candles on the Granaries. Another Mass will be celebrated at 9.30am the following morning and the recitation of the Angelus at noon will end this prayer activity. Further details can be had from our Notice Board.

3. On the evening of the 7th September we are holding a Pasta Night with Live Band & Entertainment. Proceeds will be for the Parish Centre. Details as per poster on the Notice Boards.

4. On Friday the 20th of September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/