Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija li tgħaddi minn dawn it-toroq

Vjal Sir Temi Zammit
Triq Ix-Xatt
Ir-Rampa Ta’ Xbiex
Triq Onorato Bres
Vjal Sir Temi Zammit

Tajjeb li bħala Insara veri nimxu wara Ġesu