Ghada Jum id-Duluri – Tomorrow is Our Lady of Sorrows

Ghada huwa jum id-Duluri.
Quddiesa fit-17.15, Purcissjoni bl-iStatwa tad-Duluri fis-6pm, u Quddiesa ohra fis-19.15.

Tomorrow we Celebrate the feast of Our Lady of Sorrows.
17.15 Mass
Followed by Procession with the Statue of Our Lady of Sorrows at 6pm
1915 Mass

Ghada Jum id-Duluri – Tomorrow is Our Lady of Sorrows

Ghada huwa jum id-Duluri.
Quddiesa fit-17.15, Purcissjoni bl-iStatwa tad-Duluri fis-6pm, u Quddiesa ohra fis-19.15.

Tomorrow we Celebrate the feast of Our Lady of Sorrows.
17.15 Mass
Followed by Procession with the Statue of Our Lady of Sorrows at 6pm
1915 Mass

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Ġunju 2015 – Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija

Wara l-quddiesa tas-6.00pm purċissjoni b’Ġesu Ewkaristija li tgħaddi minn dawn it-toroq

Vjal Sir Temi Zammit
Triq Ix-Xatt
Ir-Rampa Ta’ Xbiex
Triq Onorato Bres
Vjal Sir Temi Zammit

Tajjeb li bħala Insara veri nimxu wara Ġesu

Pellegrinaġġ Mater Dolorosa Nhar Il-Ġimgħa 11 Ta’ April – Friday 11th April Our Lady of Sorrows Procession 2014Ta Xbiex Duluri 2014 Route

 

 

 

 

 

 

 

Video of last year’s Duluri / Our Lady of Sorrows Procession: