Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib

Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib – Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru fis-6.30pm

NHAR IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ NOVEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.  

7.15am Quddiesa

8.30am Quddiesa

9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija għall-qima tagħna

5.30pm Rużarju

6.00pm Quddiesa

 

Ngħatu bidu għal Festa ta’ San Ġwann tas-Salib billi ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Gesu’ Ewkaristija.

 

6.30pm Adorazzjoni Animata Mill-Kummissjoni Familja

IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.