Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib

Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib – Nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru fis-6.30pm

NHAR IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ NOVEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.  

7.15am Quddiesa

8.30am Quddiesa

9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija għall-qima tagħna

5.30pm Rużarju

6.00pm Quddiesa

 

Ngħatu bidu għal Festa ta’ San Ġwann tas-Salib billi ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Gesu’ Ewkaristija.

 

6.30pm Adorazzjoni Animata Mill-Kummissjoni Familja

IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.

 

 

 

Avviżi tal-Parroċċa-6 Ħadd tal-Għid

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

25 ta’ Mejju – 6 Ħadd tal-Għid

1: Illum nibda l-avviżi tal-parroċċa b’aħbar ġdida. Mons. Arċisqof għoġbu jagħżilni P. Salv Spagnol bħala Kappillan tal-parroċċa tagħna, mal-pussess miftiehem mal-Arċisqof. Miegħi hawn ukoll bħala Viċi P. Alfred Vassallo, li flimkien mal-patrijiet l-oħra se nkunu disponibbli għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Nawguraw ukoll lil P. Alfred Debono li ġie magħżul bħala Pirjol tal-komunità tal- patrijiet.

Fr Salv Spagnol
Fr Salv Spagnol

2: L-Erbgħa jkollna s-6 Erbgħa tal-Ferħat ta’ Ommna Sidtna Marija b’quddiesa u omelija minn P. Ivan Scicluna, Karmelitan. fr ivan scicluna

3: Nhar il-Ħamis se jkun hawn l-inkurunazzjoni tal-Madonna mit-tfal tad-duttrina fil-5 ta’ filgħaxija. Imbagħad imexxu r-rużarju huma qabel il-quddiesa.

4: Nhar il-Ġimgħa membri tal-Leġjun ta’ Marija jmexxu Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

5: Infakkarkom fil-pellegrinaġġ/ġita li se norganizzaw għal Avila fi Spanja fil-5 Ċentinarju mit-Twelid ta’ Santa Tereża li se jsir mit-13 sal-20 ta’ Settembru. Inżuru barra Madrid u Avila, Salamanca, Toledo, Segovia u Alba de Tormes, kollha bliet marbuta ma’ San Ġwann tas-Salib u Santa Tereża. Min jixtieq jiġi, ġentilment jibbukkja kmieni għax inkella jkollna l-problemi fit-trasport bl-ajru. Il-prezz maħsub li jkun qrib 700 ewro, prezz raġonevoli ħafna għax hemm inklużi l-vjaġġi tal-kowċis, lukandi u ikel mifruxin fuq 7 ijiem. 

therese of avila

Qiegħed isir ix-xogħol għall-installazzjoni ta’ panelli fotovoltajiċi għall-użu tal- knisja. Nappellaw għall-għajnuna ta’ fondi. Jonqos jinġabru mat-12,000 ewro. Grazzi ta’ kull għajnuna.

Proġett Ta' Enerġija Alternativa  Jonqos jinġabru € 12,000.00. F'Ta' Xbiex għixu mas-700 familja. B' Donazzjoni ta' € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa' sa l-aħħar ta' sena.  Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi
Proġett Ta’ Enerġija Alternativa Jonqos jinġabru € 12,000.00. F’Ta’ Xbiex għixu mas-700 familja. B’ Donazzjoni ta’ € 0.50 cents fil-ġimgħa minn kull familja niġbru l-ammont li baqa’ sa l-aħħar ta’ sena. Kull donazzjoni hija apprezzata. Grazzi