Aħfer u Ħobb – Adorazzjoni Ewkaristika bi tħejjija għall-festa ta’ San Ġwann tas-Salib – Illum il-Ġimgħa 4 ta’ Novembru fis-6.30pm hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar.

ILLUM IL-ĠIMGĦA, 4 TA’ NOVEMBRU, HIJA L-EWWEL ĠIMGĦA TAX-XAHAR.

7.15am Quddiesa
8.30am Quddiesa
9.00am Esposizzjoni ta’ Ġesu’ Ewkaristija għall-qima tagħna
5.30pm Rużarju
6.00pm Quddiesa

Ngħatu bidu għal Festa ta’ San Ġwann tas-Salib billi ninġabru bħala komunitá, bħala familja waħda quddiem Gesu’ Ewkaristija.

6.30pm Adorazzjoni Animata Mill-Kummissjoni Familja
IL-PATRIJIET SEJRIN JITOLBU FUQ DAWK KOLLHA LI JATTENDU.
{CAPTION}
{CAPTION}