L-Erbgħa, 9 ta’ Novembru – Jum il-Kummissjonijiet u l-Għaqdiet

{CAPTION}
5.30 p.m. Rużarju.

 6.00 p.m. Quddiesa bis-sehem tal-Kummissjonijiet u Għaqdiet li jaħdmu fil-Parroċċa. Iqaddes P. Alfred Debono, o.c.d., Pirjol tal-komunità reliġjuża ta’ Ta’ Xbiex. Tingħata tifkira lil Bernard Sant għas-servizz li ta bħala katekista lit-tfal tagħna. Il-Parroċċa tgħidlu grazzi mill-qalb. Il-kant isir minn Sonia u Paul Salerno.