Avviżi tal San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex – Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru – The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September

Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 26 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru. http://www.cakmalta.org/jumilmulej/katekezi%20KKK/images/title_web.jpg Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 26th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1st October from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre.

Avviżi tal San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex – 8 ta’ Settembru 2013 – 23 Ħadd tas-Sena ItVerġni Marija

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex 8 ta’ Settembru 2013 23 Ħadd tas-Sena – It-Twelid tal-Verġni Marija

1 It-Tlieta wara l-quddiesa tas-6.00pm issir Adorazzjoni mill-Grupp tal-Ħniena Divina. 2. Ġenituri li għandhom uliedhom li twieldu fl-2008 u jixtiequ jirreġistrawhom għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna għandhom jagħmlu dan minn għada t-Tnejn fil-ħinijiet tal-Uffiċċju. Il-bidu tas-Sena Kateketika tkun il-Ħamis 27 ta’ Settembru fil-5.00pm fil-knisja u l-lezzjonijiet jibdew it-Tlieta 1 ta’ Ottubru. http://www.cakmalta.org/jumilmulej/katekezi%20KKK/images/title_web.jpg 3. Infakkru li qegħdin niġbru biex ninstallaw aktar pannelli fotovoltajċi għall-użu tal-knisja. S’issa nġabru mal-2,000 ewro. Baqa’ niġbru 18,000. Se jiġu installati għall-aħħar ta’ Diċembru. U nkunu rridu nħallsu għalihom fil-pront. Grazzi li min qiegħed jagħti sehmu u nappellaw lil min għadu ma bediex biex ma jħallix għall-aħħar. Grazzi.

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija. Sqallija.jpg 5. Fil-week-end li ġej nagħmlu l-ġabra ta’ kull sena b’risq l-Art Imqaddsa. http://farm5.static.flickr.com/4010/4185649904_19060c38f0.jpg Aktar avviżi fin-Notice Boards Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex 8th September 2013 23nd Ordinary Sunday of the Year Feast of Our Lady of Victories 1. On Tuesday after evening Mass there’ll be Adoration led by the Divine Mercy Group. 2. Children born during 2008 may be registered for our parish catechism classes from next Monday during Office hours. The inauguration of the catechism year will be held on Thursday 27th September at 5.00pm in the church and classes will begin on Tuesday 1st October from 5.00 to 6.00pm in the Parish Centre. 3. May I remind you that we are collecting funds for the installation of more photovoltaic panels to offset electricity expenses incurred especially by the airconditioning system in our church. Generous persons have already contributed about 2000 euros, but that’s still a far cry from the 18,000 euros still needed to pay by early next year when the panels are expected to be in place. 4. Next week end collections will be in aid of Catholic Missions and Places in the Holy Land. 5. On Friday the 20th of September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy. More announcements on the Notice Boards

Avviż Parroċċa Ta’ Xbiex – Important Re Pasta Night Booking

Pasta Night IV.jpgIMPORTANT

 

Who is attending for the Pasta Night please indicate how many Adults & Children are coming by today (3rd Sept.).

As you know the Church’s Parvis can only take a certain amount of tables and we are nearing full capacity. Who is not on the list of guests will not be guaranteed a place at the event.

 

We have to get all the supplies for the Event by Wednesday

 

Thanks for understanding

Hope to see you on Saturday

 

Lawrence

 

For booking reply to this email or Phone Maria on 7949 4323

Jum Talb u Sawm għas-Sirja – Appell mill-Papa Franġisku

Appell mill-Papa Franġisku għal impenn minn kull kattoliku għall-paċi fis-Sirja, fil-Lvant Nofsani u fid-dinja kollha…. Jum ta’ talb u sawm … nhar is-Sibt, 7 ta’ Settembru 2013, lejliet il-festa ta’ Marija Bambina. Inti ser twieġeb għall-appell tal-Papa Franġisku?

Isma’ l-appell tal-Papa nnifsu … ikklikkja hawn  

Pope Francis on Sunday made an appeal to people of all faiths to join him and the world’s Catholics in a Day of prayer and fasting on Saturday September 7 to end the conflict in Syria. Will you answer his invitation?

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/LZYQ1258CuM&fmt=22″ height=”325″ width=”450″ /]

Avviżi tal-Parroċċa San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex: 21-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 21th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

25 ta’ Awwissu 2013 21 Hadd tas-Sena

1. Nhar il-Ġimgħa jkollna l-Adorazzjoni wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija mil-Leġjun ta’ Marija.

2. Biex jitfakkru l-120,000 tarbija li jinqatlu kuljum bl-abort se ssir nhar il-Ġimgħa 30 t’Awwissu Mixgħela fuq il-fosos tal-Furjana. Din il-Mixgħela se tibda b’Quddiesa fil-knisja ta’ S. Publiju fis-6:30pm. Wara jinxtgħelu x-xemgħat u jkun hemm lejl sħiħ ta’  talb favur il-ħajja sal-għada s-Sibt 31 t’Awwissu. Fid-9 am jkun hemm Quddiesa ohra u

 l-attivita tagħlaq f’nofsinhar bit-talba tal-Anġelus. Aktar tagħrif fuq Poster fin-noticeboard tal-knisja.

talb fuq il-fosos

 

3. Nhar, is-Sibt 7 ta’ Settembru, se nagħmlu Pasta Night b’Live Band u Entertainment b’risq iċ-~entru Parrokkjali. Dettalji għall-Bookings jidhru fuq poster fin-Notice Boards.

4. Il-Ġimgħa 20 ta’ Settembru se nagħmlu ġurnata oħra fi Sqallija bil-katamaran. Min jixtieq jieħu sehem ikellimna fis-sagristija.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

 

[kml_flashembed publishmethod=”dynamic” fversion=”8.0.0″ useexpressinstall=”true” replaceId=”vid” movie=”http://www.youtube.com/v/eGYeFhEx8E8″ width=”480″ height=”340″ targetclass=”flashmovie”]

Get Adobe Flash player

[/kml_flashembed]

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

25th August 2013 21th Ordinary Sunday of the Year

1. On Friday the Legion of Mary Group will lead an Adoration after evening Mass.

2. Every single day 120.000 live fetuses are aborted around the world. On Friday 30th August at 6.30pm in St Publius church, Floriana, a Mass will be offered at the start of a prayer vigil with thousands of lighted candles on the Granaries. Another Mass will be celebrated at 9.30am the following morning and the recitation of the Angelus at noon will end this prayer activity. Further details can be had from our Notice Board.

3. On the evening of the 7th September we are holding a Pasta Night with Live Band & Entertainment. Proceeds will be for the Parish Centre. Details as per poster on the Notice Boards.

4. On Friday the 20th of September we’ll have another Day Tour of Sicily by Catamaran. Anybody interested may register in the sacristy.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1409330352623144/

Avviżi tal-Parroċċa San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex: 17-il Ħadd tas-Sena-Ta’ Xbiex Parish Notices: 17th Ordinary Sunday

Avviżi tal-Parroċċa  – San Ġwann tas-Salib, Ta’ Xbiex

28 ta’ Lulju 2013   17-il Ħadd tas-Sena

 

1. Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar bl-adorazzjoni tal-Ewkaristija bħas-soltu ħlief li għax is-sajf ma jkollniex quddiesa fis-13.00pm.

 

2. L-emigranti Maltin li jinsabu f’pajjiżna għall-vaganzi huma mistiedna għal-laqgħa annwali mal-President ta’ Malta. Din qiegħdha tiġi organizzata mill-Kummissjoni Emigranti. Din il-laqgha tibda f’Dar l-Emigrant, il-Belt, nhar l-Erbgħa 7 t’Awwissu fid-9.00a.m.

 

3. Se jintlaqgħu applikazzjonijiet għal dħul fis-sena skolastika 2013-2014 fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta. Fl-ewwel sena sekondarja bniet u r-raba’ sena primarja subien nhar it-Tlieta 30 ta’ Lulju 2013, fl-Istitut Kattoliku fl-uffiċċji tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija Floriana. Għal aktar tagħrif ikkuntattjaw is-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija

 

4. Grazzi tal-oġġetti li ġibtu għall-Jumble Sale tal-Kummissjoni Djakonija tal-Parroċċa b’risq persuni fi bżonn li se jsir bħas-soltu f’Għar id-Dud tas-Sliema nhar is-Sibt li ġej, 3 ta’ Awwissu, mill-4.00pm ’il quddiem. F’isem il-Kummissjoni Djakonija nirringrazzja mill-qalb lill-għadd sabiħ ta’ persuni li ġew mistiedna u laqgħu li jmexxu l-bejgħ tal-ħafna oġġetti li ngħataw. Kollox ġie kkatalogat u l-prezzijiet huma bejn wieħed u ieħor fissi.

Mela ejjew intom ukoll; agħżlu x’jogħġobkom u b’hekk tgħinu lil min hu b’xi bżonn. Il-Jumble Sale, is-Sibt mill-4.00pm ’il quddiem: Għar id-Dud.

 

5. Se nagħmlu Round Malta/Comino Boat Trip bi prezzijiet vantaġġjużi fit-23 ta’ Awwissu. Ikun il-Ġimgħa. Min hu mħajjar jiġi, ikellem lin-nies tas-soltu.

Xahar ieħor, is-Sibt 7 ta’ Settembru, se nagħmlu Pasta Night b’Live Entertainment  b’risq iċ-~entru Parrokkjali. Dettalji jidhru aktar tard. Biljetti jinkisbu minn membri tal-fund raising.

 

6. Is-Sibt u l-Ħadd li ġejjin nagħmlu l-ġabra speċjali fl-ewwel Ħadd tax-xahar għall-ħtiġijiet tal-knisja. Il-Ġabra tax-xahar l-ieħor laħqet is-somma sabiħa ta’ 735.14 ewro. Grazzi mill-qalb.

 

Parish Notices – St John of the Cross, Ta’ Xbiex

28th  July 2013  17th Ordinary Sunday of the Year

 

1On Friday we celebrate First Friday of the month as usual with the daylong Eucharistic Adoration. However there will not be Mass at 13.00pm.

2. Maltese migrants on holidays in Malta are kindly invited to attend their annual Meet with the President. The Meeting will take place at Dar l-Emigrant on Wednesday 7th August at 9.00am.

3. The Church Schools Secretariat informs that vacancies have arisen for Girls in the First Year Secondary and for Boys in the Fourth Year Primary with registration date on Tuesday 30th of July 2013 at the Catholic Institute, Floriana.

4. Our Jumble Sale will be held at Ghar id-Dud, Sliema, coming Saturday, 3rd August, from 4.00 in the afternoon onwards. The Parish Diaconia Commission will use its proceeds to help people in need. May you come and enjoy yourselves.

5. On the evening of the 7th September we are holding a Pasta Night with Live Entertainment. Proceeds will go for the Parish Centre. Details will be given later on. And we are working on a suggestion for a go at a Round Malta/Comino Boat Trip with advantageous prices set for Friday 23rd August. Anybody interested?

6. Coming weekend there’ll be the special collection for the needs of the church. Last month’s collection amounted to 735.14 euros. Thanks a lot.

Ġimgħa Ewkaristika 1–9 ta’ Ġunju 2013

Ġimgħa Ewkaristika 19 ta’ Ġunju 2013

Parroċċa S. Ġwann tas-Salib Ta’ Xbiex

Is-Sibt: 6.00pm: Solennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

Il-ĦaddSolennità tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

4.00pm Quddiesa bl-Ewwel Tqarbina

It-Tnejn:

Jum Ewkaristiku. Espożizzjoni tas-Sagrament wara l-quddiesa 8.30am. Adorazzjoni u Benedizzjoni fis-6.30pm.

jum ewkaristiku

Il-Ġimgħa: Solennità tal-Qalb ta’ Ġesu’

Jum Ewkaristiku fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Espożizzjoni tas-Sagrament wara l-quddiesa 8.30am. 1.00pm quddiesa. 5.00pm Rużarju meditat. Quddiesa 6.00pm Adorazzjoni u Benedizzjoni fis-6.30pm.

8.00-10pm quddiesa u purċissjoni mal-Arċisqof fi Pjazza S. Ġorġ il-Belt bis-sehem tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina f’għeluq il-100 sena tal-Kungress Ewkaristiku f’Malta.

Il-ĦaddPurċissjoni bis-Sagrament Imqaddes wara l-quddiesa tas-6.00pm bis-sehem tat-tfal kollha tal-Ewwel Tqarbina.

 

Assemblea Parrokkjali Ta’ Xbiex 2011 – Parish Assembly 2011

assemblea 2011

Insejħu ’l-familji kollha f’Ta’ Xbiex għall-Assemblea Parrokkjali.
Issir fil-knisja

It-Tlieta 29 ta’ Novembru 2011 mill-5.30pm – 7.45pm

Programm

Suġġett: Nidħol personalment fil-fond fl-għejxien tal-Evanġelju
Nixhed għalih fid-dar, fil-post tax-xogħol u fil-familja parrokkjali

5.30 Rużarju u Quddiesa tal-okkażjoni (1 siegħa)

6.30 Il-Kelma tal-Arċisqof Pawlu Cremona OP DVD (10 minuti)

Introduzzjoni mill-Moderatriċi: għan tal-Assemblea (3 minuti)

Rapporti fil-qosor tal-Kummissjonijiet fil-parroċċi (5×5 minuti)

Kummenti u Proġettazzjoni mill-Moderatriċi (7 minuti)

Kummenti u suġġerimenti mill-Assemblea (40 minuti)

Apprezzamenti, għeluq u talba mill-Kappillan

Għal tiġdid, tisħiħ u għaqda bejn kulħadd

P. Wistin Vella ocd Kappillan

Inħeġġu l-parteċipazzjoni tal-membri kollha tal-Kummissjonijiet,
il-gruppi parrokkjali u lil kulmin jattendi jew joqgħod fil-parroċċa.